YDELSER

Vi hjælper jer med at blive mere cirkulære og bæredygtige. Det gør vi ved at skabe viden, rådgive samt udvikle og teste nye løsninger. Vores kerneydelse er kvalitative antropologiske metoder og analyse, og vi er specialiseret i at forstå menneskers behov, barrierer, muligheder, hverdag og opfattelser indenfor affalds- og ressourceområdet. På den baggrund hjælper vi jer med at udvikle adfærdsændrende tiltag, strategier, handlingsplaner og kommunikation, der bidrager til opfylde jeres mål inden for f.eks. genanvendelse, genbrug og bæredygtighed.

 

OVERSIGT OVER YDELSER:

 

  • Ressource- og affaldsplaner: Vi hjælper kommuner med undersøgelser og tiltag, der understøtter udviklingen og implementeringen af ressource- og affaldsplaner. Vi skaber viden om borgere og virksomheder, der hjælper med at prioritere, hvilke indsatser der virker bedst.

 

  • Cirkulær forretningsudvikling: Vi hjælper virksomheder med cirkulær forretningsudvikling gennem undersøgelser, kortlægninger og analyser. Vi ser på jeres ressourceanvendelse, brug af materialer, potentialer og hjælper med hvordan cirkulære og bæredygtige tiltag kan implementeres i virksomheden.

 

  • Bæredygtigt forbrug og adfærd: Vi hjælper med kvalitative undersøgelser og analyser, der giver dybe indsigter i hvordan kunder og forbrugere handler, tænker og opfatter bæredygtighed.

 

  • FN's Verdensmål: Vi hjælper med at inkorporere verdensmålene i jeres arbejde med cirkulær økonomi og bæredygtighed. Det gør vi ved at sammenkoble konkrete tiltag med strategi, og ved at involverer både brugere, medarbejdere og ledelse i processen

 

  • Affaldssortering: Vi laver undersøgelser, igangsætter adfærdsændrende tiltag og laver evalueringer, der hjælper med at få bedre og øget affaldssortering i boligområder, på kommunale institutioner, i virksomheder og i byrum.

 

  • Cirkulære initiativer for direkte genbrug: Vi rådgiver og hjælper med at udvikle og evaluere tiltag, der får flere til at involvere sig i direkte genbrug og cirkulær økonomi på genbrugspladser, i boligområder, i byrummet og hos organisationer.

 

  • Inddragelse og samskabelse: Vi hjælper med at inddrage brugere og medarbejdere i udvikling og test af nye tiltag. Vi hjælper også med at arrangere workshops, borgermøder og med at facilitere samarbejde og partnerskaber.

 

  • Byttestationer og deleplatforme: Vi udvikler, designer og opsætter fysiske dele- og bytteplatforme til bl.a. boligforeninger, biblioteker og offentlige byrum. Vi har afprøvet over 30 platforme og løsninger Læs her.

 

Derudover har vi også løst opgaver inden for områderne:

 • Udrulning og evaluering af (nye) affaldsordninger
 • Genbrugspladser
 • Engangsplastik- og service
 • Storskraldsordninger
 • Partnerskaber ml. virksomheder, iværksættere og kommune
 • Facilitering af frivillige arbejdsgrupper på affaldsområdet
 • Affald i havet
 • Henkastet affald i naturen eller byen
 • Kluns af elektronikaffald

 

Kontakt os på tlf 28117596 eller kr@naboskab.dk og hør, hvordan vi kan hjælpe jer.