SERVICES

Vores kerneydelse er kvalitative undersøgelser og analyser, og vi er specialiseret i at forstå menneskers behov, barrierer, muligheder, hverdag og opfattelser inden for affalds- og ressourceområdet. På den baggrund hjælper vi jer med at udvikle adfærdsændrende tiltag, strategier, handlingsplaner og kommunikation, der bidrager til opfylde jeres mål inden for f.eks. genanvendelse, genbrug, cirkulær økonomi og bæredygtighed. Vi hjælper også med at udarbejde og søge pulje- og fondsansøgning sammen med jer. Læs hvordan her.

Bæredygtig adfærd

Vi hjælper med kvalitative undersøgelser og analyser, der giver dybe indsigter i hvordan kunder og forbrugere handler, tænker og opfatter bæredygtighed. Vi omsætter indsigterne til kommunikation, strategi, handling eller prototype.

 

 

Affaldssortering

Vi laver undersøgelser, igangsætter adfærdsændrende tiltag og laver evalueringer, der hjælper med at få bedre og øget affaldssortering i boligområder, på kommunale institutioner, i virksomheder og i byrum.

Cirkulær økonomi

Vi hjælper virksomheder med cirkulær forretningsudvikling gennem undersøgelser, kortlægninger og analyser. Vi ser på jeres ressourceanvendelse og hjælper med hvordan cirkulære tiltag kan implementeres i virksomheden.

 

 

ANSØGNINGER

Vi hjælper med at sætte brugerforståelsen højt, når I søger støttemidler til projekter. Det gør vi ved at indgå som faglig garant og styrke projektets dokumentationsgrundlag uden at give jer meromkostninger.

Læs mere her 

affaldsplaner

Vi hjælper kommuner med undersøgelser og tiltag, der understøtter udviklingen og implementeringen af ressource- og affaldsplaner. Vi skaber viden om borgere og virksomheder, der hjælper med at prioritere, hvilke indsatser der virker bedst.

 

 

Inddragelse

Vi hjælper med at inddrage brugere og medarbejdere i udvikling og test af nye tiltag. Vi hjælper også med at arrangere workshops, borgermøder og med at facilitere samarbejde og partnerskaber