SERVICES

Adfærdsdesign

Vi designer løsninger, der skaber grønnere adfærd inden for affald, forbrug, transport og energi.

Brugerindsigt

Vi giver indblik i jeres målgruppes udfordringer, holdninger, tanker og adfærd.

Strategi & planer

Vi udvikler strategier og handlingsplaner baseret på adfærd og ressourceforbrug.

Evaluering & effekt

Vi måler og dokumenterer effekten af jeres indsatser i CO2, ressourceforbrug og adfærd.

Kurser & uddannelse

Vi underviser i adfærd og dialog, så I selv kan skabe grøn omstilling med øje for mennesker og trivsel.

Udvikling & test

Vi hjælper med at udvikle og teste nye grønne løsninger, produkter og kampagner.

I tvivl om, hvor I skal starte?

SÅDAN GØR VI

Vores proces er designet til at køre jer hele vejen i mål, men I bestemmer selv, hvor I stiger af og på.

 


Vi indsamler
...

data om adfærd, holdninger, CO2-udledninger m.m.


Vi omsætter

indsigter om mennesker og ressourceforbrug til konkrete anbefalinger.


Vi tester

og videreudvikler grønne initiativer og projekter i samspil med jer.


Vi dokumenterer

effekten af jeres projekt
i adfærd, holdninger,
CO2 m.m.

DET FÅR I

Vores services er ikke one size fits all, og vi skræddersyer hvert projekt til jeres udfordringer, målgrupper og målsætninger. Med os som samarbejdspartner får I et personligt forløb, der leverer følgende:

Et solidt fundament

Med indsigt i målgruppen får I et beslutningsgrundlag med hold i virkeligheden. Det giver en solid grobund for grønne strategier, kampagner og produkter.

Bindeled til brugerne

Vi bygger bro mellem jer og jeres brugere, så det bliver lettere at flytte forretning, adfærd og kommunikation i den ønskede retning.

Målbare resultater

Vi leverer konkrete tal på CO2-udledning, affaldsmængder, holdninger, adfærd osv., så I kan måle effekten af jeres initiativer og sætte nye mål.

Konkrete anbefalinger

Vi gør det nemt for jer at kvalificere beslutninger og prioritere indsatser, fordi vi fokuserer på konkrete løsninger på jeres udfordring.

En fagnørd som nabo

Vi er jeres sparringspartner, når I vil nå de grønne ambitioner, når I har brug for input til jeres arbejde, og når strategier og planer skal føres ud i livet.

“Det er altafgørende, at jeg kan give konsulenten frit spil – og det kan jeg i den grad. Naboskab er som en kollega for mig”

(Malene Krogh, Affald og Genbrug, Lejre Kommune)

VORES METODER

Vi har specialiseret os i antropologiske undersøgelser med kvalitative nedslag i jeres målgruppes hverdag. For at opnå bred indsigt i målgruppen, indsamler vi også kvantitative data. Så er vi nået hele vejen rundt.

Her er vores mest brugte metoder:

 

Interviews

Interviews giver os mulighed for at forstå målgruppens adfærd, udfordringer og motivation i dybden.

Observation & brugerrejser

Ved at observere og følge målgruppen fra A til Å får vi indsigt i det, de faktisk gør. Ikke bare det, de siger, de gør.

Digitale metoder

Digitale metoder giver os indblik i adfærd og barrierer, når det ikke er muligt for os at være ude hos brugerne.

Spørgeskema

For at forstå målgruppen i bredden, laver vi repræsentative spørgeundersøgelser af større befolkningsgrupper.

Stikprøver og vejninger

Vi vejer, tæller og tager stikprøver af affald og genbrugseffekter for at få konkrete tal på adfærden.

CO2-beregninger

Vi beregner jeres CO2- og ressourceforbrug for at skabe grønne forandringer, hvor de er mest effektive.

 

 

DET ARBEJDER VI MED

Vi ved, hvordan mennesker tænker og handler inden for områder som forbrug, affald og cirkulær økonomi.
Her er de temaer, vi har størst erfaring med:

DIREKTE GENBRUG & REPARATION

EMBALLAGE & ENGANGSSERVICE

AFFALDSFOREBYGGELSE

ENERGIFORBRUG

BYGGERI

AFFALDSSORTERING

CIRKULÆR ØKONOMI

FØDEVARER

GRØN MOBILITET & SAMKØRSEL

BÆREDYGTIGE LANDDISTRIKTER

Hvis I har et grønt projekt i ærmet, men mangler projektmidler, kan vi også hjælpe med at søge funding.