SERVICES

Vores kerneydelse er kvalitative undersøgelser og analyser der skaber indsigt i menneskers behov, barrierer og opfattelser inden for affalds- og ressourceområdet. Vi hjælper jer med at udvikle adfærdsændrende tiltag, strategier, handlingsplaner og kommunikation, der bidrager til opfylde jeres mål inden for miljø, bæredygtighed og cirkulær økonomi.

 

Skal vi søge en pulje eller fond sammen?
Læs mere her.

Vi arbejder med FN's verdensmål.
Læs mere her.

Bæredygtig adfærd

Vi hjælper med at skabe målbare adfærdsændringer. Gennem kvalitative undersøgelser skaber vi indsigter i jeres målgruppe, som vi omsætter til tiltag, kommunikation og nudging der ændrer adfærd.

 

 

affaldsplaner

Vi hjælper kommuner og affaldsselskaber med at udvikle og implementere affaldsplaner der tager udgangspunkt i borgerne og virksomhederne. Vi skaber viden, der hjælper med at prioritere, hvilke indsatser der virker bedst.

Cirkulær økonomi

Vi hjælper virksomheder med at udvikle og implementere cirkulære forretningsmodeller. Ved at se på jeres ressourceanvendelse, medarbejdere og kunder hjælper vi med at skabe retning for jeres cirkulære forretningstiltag.

 

 

ANSØGNINGER

Vi hjælper med at sætte brugerforståelsen højt, når I søger støttemidler til projekter. Det gør vi ved at indgå som faglig garant og styrke projektets dokumentationsgrundlag uden at give jer meromkostninger.

Læs mere her 

Affaldssortering

Vi laver undersøgelser, igangsætter adfærdsændrende tiltag og laver evalueringer, der hjælper med at få bedre og øget affaldssortering i boligområder, på kommunale institutioner, i virksomheder og i byrum.

 

 

Inddragelse

Vi hjælper med at inddrage brugere og medarbejdere i udvikling og test af nye tiltag. Vi hjælper også med at arrangere workshops, borgermøder og med at facilitere samarbejde og partnerskaber