Udvikling af borgerrettede aktiviteter for cirkulær økonomi


 
INVOLVER BORGERNE I CIRKULÆR ØKONOMI
Hvordan involverer man borgere i genbrug, reparation og upcycling - til gavn for miljøet og fællesskabet? For Københavns Kommunes Teknik- og Miljøforvaltning har Naboskab udviklet en palette af aktiviteter, workshops og debatter om genbrug, reparation og upcycling til det nye flagskibsprojekt inden for cirkulær økonomi, Sydhavn Genbrugscenter. 
Det bliver en ny form for genbrugscenter, der indeholder de normale genbrugsfunktioner, men derudover også har stort fokus på udvikling af fremtidens modeller for cirkulær økonomi samt formidling til byens borgere gennem involverende, hands-on aktiviteter.
 
UNDERSØGELSE AF BEHOV OG EFTERSPØRGSEL 
Konkret har vi lavet en kvalitativ undersøgelse af centrets fremtidige brugere for at finde ud af, hvad der motiverer dem, samt hvilke slags aktiviteter, der er størst efterspørgsel på. Derfra foretog vi en kortlægning af alle organisationer, foreninger og netværk, som har erfaring med at involvere borgere i cirkulære aktiviteter. Til slut udviklede vi et aktivitetskatalog og et årsprogram på baggrund af de indsigter fra interviews med 120 borgere om deres ønsker og behov samt dialogen med underviserne. Målet har været at lave et udbud af aktiviteter, som kan engagere så mange forskellige brugersegmenter som muligt i Sydhavn og det øvrige København.
 
KATALOG & PROGRAM FOR GENBRUG, REPARATION OG UPCYCLING AKTIVITETER
Projektet er vigtigt, da den bæredygtige omstilling kræver kulturændringer, hvor man lærer at handle og forbruge anderledes. Her er borgerrettede aktiviteter, som viser vejen for ny adfærd, forbrug og omtanke, nemlig helt afgørende. Opgaven blev løst med fem leverancer:

  1. Katalog med de underviser inden for genbrug, reparation og upcycling, som vi anbefaler at gå videre med.
  2. Katalog med aktiviteter, som kan involvere borgere i Sydhavn og København i cirkulære aktiviteter.
  3. Et program med aktiviteter for centerets første år. Det indeholder workshops, debatter og filmvisning 
  4. Et visualiseret årshjul med overblik over centerets aktiviteter. Det kan fx bruges som plakat eller kalender
  5. Rapport og summary der beskriver metode og analyse bag valg af aktiviteter, undervisere og program

 
VI ARBEJDER MED FN’s VERDENSMÅL – for bæredygtig udvikling

 

 

 

 

 

 

Delmål 12.2: Brug og håndter naturressourcer bæredygtigt

Delmål 12.5: Reducer affaldsmængden betydeligt

Delmål 12.8: Udbred forståelse for bæredygtig livsstil

 

VIL DU HØRE NÆRMERE?

Om det konkrete projekt eller vores arbejde med cirkulær økonomi og brugerundersøgelser generelt? Så ring til partner og medstifter Kristoffer Ravnbøl (M: 28 11 75 96).