Råstofmedarbejder, Regionernes Videncenter for Miljø og Ressourcer

“Naboskabs konflikthåndteringskursus har givet mig forståelse for de grundlæggende adfærdsprincipper om, hvordan folk reagerer, og hvordan jeg selv kan være forberedt. Der er flere værktøjer, som jeg har tænkt mig at anvende – specielt når jeg skal kommunikere med borgere”