VORES TEAM

Vi er et team af dedikerede antropologer, sociologer og samfundsvidenskabelige adfærdseksperter, som deler en passion for bæredygtig omstilling. Vi bruger vores viden om mennesker, adfærd, normer, kulturer og forretningsværdi til at skabe cirkulær omstilling, der giver mening for den enkelte borger, medarbejder, kunde, organisation og virksomhed.

Nina Nagskov Jørgensen

Nina Nagskov Jørgensen

Forretningsudvikler
Cand.merc.(kom.)
nn@naboskab.dk
22 45 31 22

Nina er ansvarlig for at opsøge og lande nye projekter og samarbejder. Hun har solid erfaring fra - og et stort netværk på - affaldsområdet. Hendes spidskompetencer ligger i spændingsfeltet mellem strategisk kommunikation og relationsopbygning.

Kristoffer Ravnbøl

Kristoffer Ravnbøl

Partner og medstifter
Antropolog
kr@naboskab.dk
28 11 75 96

Kristoffer leder vores udviklingsprojekter, større undersøgelser og nye samarbejder. Hans ekspertise ligger i at afgrænse problemfelter samt finde metoder og løsninger til at omsætte indsigter til konkret viden og rådgivning.

Sofie Martine Dideriksen

Sofie Martine Dideriksen

Udviklings- og Kommunikationskonsulent
Cand.scient.pol. og psyk.
sd@naboskab.dk
22 83 47 79

Med sin tværfaglige baggrund omsætter Sofie viden om psyken, adfærd og organisationer til kommunikations- og udviklingsstrategier. Hun interesserer sig for, hvad der motiverer mennesker, og hvordan man skaber rum for nytænkning.

Jonathan Jakobsson

Jonathan Jakobsson

Projektleder
Sociolog
jo@naboskab.dk
29 21 80 98

Som projektleder arbejder Jonathan med at sikre kvalitet fra start til slut i vores projekter. Han har erfaring med projektstyring og kvalitativ evaluering af affaldsplaner, adfærdsdesign og tiltag mod en mere cirkulær økonomi.

Mette Binas

Mette Binas

Juniorkonsulent
Stud.polyt
mb@naboskab.dk
93 92 49 43

Mette laver observationer, interviews og analyser. Hun interesserer sig for, hvordan potentielle synergier mellem byplanlægning og adfærd kan bidrage til en mere bæredygtig by. Hun specialiserer sig pt. i byplanlægning, byudvikling og klima.

Hanne Hjorth (barsel)

Hanne Hjorth (barsel)

Partner og medstifter
Cand.scient.pol.
hh@naboskab.dk
81 52 32 81

Hanne er vores daglige drivkraft med det strategiske overblik. Hun sørger for, at vi tænker nyt og spotter bæredygtige tendenser i kommuner, styrelser og ministerier. Hanne har også ansvaret for at søge offentlige puljer og private fonde.

Ninna Frandsen Thorup

Ninna Frandsen Thorup

Projektleder
Antropolog
nt@naboskab.dk
28 93 54 20

Ninna leder adfærdsstudier og brugerundersøgelser i både private og offentlige projekter. Hun interesserer sig for mennesket i den bæredygtige omstilling og brænder for lokale, sociale og bæredygtige initiativer.

Ida Torp Neergaard (barsel)

Ida Torp Neergaard (barsel)

Projektleder
Antropolog
in@naboskab.dk
29 91 70 83

Ida designer og eksekverer adfærdsstudier for kommuner, styrelser og ministerier. Hun er opmærksom på konteksten og drevet af en nysgerrighed for at finde frem til, hvad der driver mennesker for at kultivere adfærdsændringer.

Annika Karmann

Annika Karmann

Projektkonsulent
Cand.polyt. i Design og Innovation
ak@naboskab.dk
26 33 80 32

Annika laver livscyklusanalyser i vores projekter. Hun brænder for at arbejde i krydsfeltet mellem tekniske analyser, cirkulære forretningsstrategier og visuel kommunikation, og hun har et skarpt øje for design.

Nikolaj Neven

Nikolaj Neven

Juniorkonsulent
BSc.pol.
ni@naboskab.dk
23 47 53 89

Nikolaj laver observationer, interviews, analyser og research. Han interesserer sig for borger-inddragelse, forretningsudvikling og betingelserne for en bæredygtig forandring. Han specialiserer sig pt. i demokratiske aspekter af grøn omstilling.

Sofie Nymark

Sofie Nymark

Juniorkonsulent
Stud.soc. i Social Entrepreneurship & Management
sn@naboskab.dk
22 58 70 38

Sofie bruger kvalitative metoder til at undersøge og forstå menneskelig adfærd. Sofie interesserer sig for det bæredygtige ressourceforbrug, og hvordan man motiverer og kultiverer bæredygtige adfærdsændringer.

Linette Knudsen

Linette Knudsen

Juniorkonsulent
MSc i Global Environment, Politics & Society
lk@naboskab.dk
60 15 05 16

Linette laver observationer, interviews og analyser. Hun bruger sin tværfaglige baggrund til at forstå menneskers adfærd og skabe initiativer, der kan gøre verden mere bæredygtig, både lokalt og globalt.