HVEM ER VI?

Vi er et team af dedikerede antropologer, sociologer og samfundsvidenskabelige adfærdseksperter, som deler en passion for bæredygtig omstilling. Vi bruger vores viden om mennesker, adfærd, normer, kulturer og forretningsværdi til at skabe grøn omstilling, der giver mening for den enkelte borger, medarbejder, kunde, organisation og virksomhed.

Hanne Hjorth

Hanne Hjorth

Partner og medstifter
Cand.scient.pol.
hh@naboskab.dk
81 52 32 81

Hanne er vores daglige drivkraft med det strategiske overblik. Hun sørger for, at vi tænker nyt og spotter bæredygtige tendenser i kommuner, styrelser og ministerier. Hanne har også ansvaret for at søge offentlige puljer og private fonde.

Jonathan Jakobsson

Jonathan Jakobsson

Projektleder
Sociolog
jo@naboskab.dk
29 21 80 98

Som projektleder arbejder Jonathan med at sikre kvalitet fra start til slut i vores projekter. Han har erfaring med projektstyring og kvalitativ evaluering af affaldsplaner, adfærdsdesign og tiltag mod en mere cirkulær økonomi.

Josephine Lenbroch

Josephine Lenbroch

Juniorkonsulent
Stud.cand.scient.soc
jl@naboskab.dk
30 57 51 42

Med sin sociologiske baggrund har Josephine erfaring med at kortlægge og forstå, hvad der motiverer og driver menneskers adfærd. I Naboskab laver hun observationer, spørgeskemaer, interviews og analyser, og hun brænder derudover for at fremme bæredygtige vaner blandt forbrugere.

Kristoffer Ravnbøl

Kristoffer Ravnbøl

Partner og medstifter
Antropolog
kr@naboskab.dk
81 52 32 81

Kristoffer leder vores udviklingsprojekter, større undersøgelser og nye samarbejder. Hans ekspertise ligger i at afgrænse problemfelter samt finde metoder og løsninger til at omsætte indsigter til konkret viden og rådgivning.

Cecilie Winther

Cecilie Winther

Juniorkonsulent
Stud.cand.tech. i integrerede fødevarestudier
cw@naboskab.dk
22 86 70 13

Cecilie har en tværfaglig baggrund og interesse for adfærdsdesign og forbrugervidenskab. I Naboskab laver hun kvalitativt feltarbejde, og hun brænder for bæredygtig omstilling inden for fødevareområdet og madspild.

Sofie Martine Dideriksen

Sofie Martine Dideriksen

Projektleder
Cand.scient.pol. og psyk.
sd@naboskab.dk
22 83 47 79

Med sin tværfaglige baggrund omsætter Sofie viden om psyken, adfærd og organisationer til kommunikations- og udviklingsstrategier. Hun interesserer sig for, hvad der motiverer mennesker, og hvordan man skaber rum for nytænkning.

Stephanie Touveneau

Stephanie Touveneau

Projektleder
Etnolog og M.Sc.
st@naboskab.dk
29 13 12 28

Stephanie udfører projekter med fokus på affald og faciliterer kurser og uddannelser om affald og adfærd for bl.a. skraldemænd, affaldsselskaber og kommuner. Hun har en tværfaglig baggrund, der favner etnografiske metoder, anvendt kulturanalyse og viden om bæredygtighed.

Louise Veng

Louise Veng

Junior kommunikationskonsulent
Stud. Cand.comm.
lv@naboskab.dk


Louise sidder med formidling og kommunikations-strategiske projekter. Hun har erfaring med at arbejde systematisk med dokumenterbare adfærdsforandringer og udvikling af kommunikation med øje for adfærd.

Mette Schou

Mette Schou

Konsulent
Antropolog og cand.scient
ms@naboskab.dk
24 40 38 51

Med sin tværfaglige baggrund bidrager Mette til projektudvikling, dataindsamling og rådgivning inden for bæredygtig adfærd. Hun er optaget af at skabe ambitiøse, grønne løsninger ved at forstå og inddrage de mennesker, som løsningerne er rettet mod.

Linea Nolling

Linea Nolling

Juniorkonsulent
Stud.Cand.Soc
ln@naboskab.dk
61 79 91 08

Linea brænder for at gøre hverdagen mere bæredygtig på en nem måde for alle. Kombineret med hendes naturlige nysgerrighed for at forstå menneskers adfærd, vil hun skabe bæredygtige og bedre brugeroplevelser.

Ninna Frandsen Thorup

Ninna Frandsen Thorup

Projektleder
Antropolog
nt@naboskab.dk
28 93 54 20

Ninna leder adfærdsstudier og brugerundersøgelser i både private og offentlige projekter. Hun interesserer sig for mennesket i den bæredygtige omstilling og brænder for lokale, sociale og bæredygtige initiativer.

Ida Adamsen

Ida Adamsen

Juniorkonsulent
Stud.cand.soc. i Plan, By og Proces og Geografi
ia@naboskab.dk
60 69 90 45

Ida har blik for den gode proces og har erfaring med projektledelse og borgerinddragelse. Hun brænder for at omsætte globale udfordringer til lokale løsninger, og hun er nysgerrig på samspillet mellem fællesskaber og bæredygtige vaner.

Lasse Langstrup Hägerstrand

Lasse Langstrup Hägerstrand

Juniorkonsulent
Cand.polyt. - Sustainable Design
ll@naboskab.dk
31 58 53 10

Lasse har en tværfaglig baggrund som bæredygtig designingeniør, og laver primært livscyklusvurderinger og hjælper til med tekniske opgaver i Naboskab. Han har en stor interesse for cirkulær økonomi, system design og få fokus på brugerne i udvikling af bæredygtige løsninger.

Sofie Frederikke Lau-Jeppesen

Sofie Frederikke Lau-Jeppesen

Juniorkonsulent
Stud. cand. scient. soc.
sj@naboskab.dk
71 79 40 02

Sofie laver interviews, observationer og workshops. Hun bruger sine erfaringer fra sociologiens verden til at forstå menneskers adfærd og interesserer sig for hvordan mennesker kan ændre adfærd og på den måde skabe en grønnere verden.