HVEM ER VI?

Vi er et team af dedikerede antropologer, sociologer og samfundsvidenskabelige adfærdseksperter, som deler en passion for bæredygtig omstilling. Vi bruger vores viden om mennesker, adfærd, normer, kulturer og forretningsværdi til at skabe grøn omstilling, der giver mening for den enkelte borger, medarbejder, kunde, organisation og virksomhed.

Hanne Hjorth

Hanne Hjorth

Partner og medstifter
Cand.scient.pol.
hh@naboskab.dk
81 52 32 81

Hanne er vores daglige drivkraft med det strategiske overblik. Hun sørger for, at vi tænker nyt og spotter bæredygtige tendenser i kommuner, styrelser og ministerier. Hanne har også ansvaret for at søge offentlige puljer og private fonde.

Jonathan Jakobsson

Jonathan Jakobsson

Projektleder
Sociolog
jo@naboskab.dk
29 21 80 98

Som projektleder arbejder Jonathan med at sikre kvalitet fra start til slut i vores projekter. Han har erfaring med projektstyring og kvalitativ evaluering af affaldsplaner, adfærdsdesign og tiltag mod en mere cirkulær økonomi.

Josephine Lenbroch

Josephine Lenbroch

Juniorkonsulent
Stud.cand.scient.soc
jl@naboskab.dk
30 57 51 42

Med sin sociologiske baggrund har Josephine erfaring med at kortlægge og forstå, hvad der motiverer og driver menneskers adfærd. I Naboskab laver hun observationer, spørgeskemaer, interviews og analyser, og hun brænder derudover for at fremme bæredygtige vaner blandt forbrugere.

Kristoffer Ravnbøl

Kristoffer Ravnbøl

Partner og medstifter
Antropolog
kr@naboskab.dk
28 11 75 96

Kristoffer leder vores udviklingsprojekter, større undersøgelser og nye samarbejder. Hans ekspertise ligger i at afgrænse problemfelter samt finde metoder og løsninger til at omsætte indsigter til konkret viden og rådgivning.

Stephanie Touveneau

Stephanie Touveneau

Projektleder
Etnolog og M.Sc.
st@naboskab.dk
29 13 12 28

Stephanie udfører projekter med fokus på affald og faciliterer kurser og uddannelser om affald og adfærd for bl.a. skraldemænd, affaldsselskaber og kommuner. Hun har en tværfaglig baggrund, der favner etnografiske metoder, anvendt kulturanalyse og viden om bæredygtighed.

Katrine Gammelgaard Voetmand

Katrine Gammelgaard Voetmand

Juniorkonsulent
Stud. cand.polyt.
kv@naboskab.dk
40 46 40 92

Med sin tværfaglige baggrund inden for design og ingeniørvidenskab, har Katrine erfaring med komplekse bæredygtighedsprojekter i tæt samarbejde med offentlige og private organisationer. Hun brænder for at skabe grønne og holistiske løsninger på tværs af praksisser og viden.

Johan Delfs

Johan Delfs

Juniorkonsulent
Stud.cand.soc.
jd@naboskab.dk
23 69 86 89

Johan er optaget af få bæredygtigt forbrug til at give mening for mennesker. Han har en tværfaglig baggrund i krydsfeltet mellem grøn omstilling, adfærd og design, og har erfaring med bl.a. genbrug, affald, fødevarer, oplevelsesøkonomi og byggeri.

Mette Schou

Mette Schou

Konsulent
Antropolog og cand.scient
ms@naboskab.dk
24 40 38 51

Med sin tværfaglige baggrund bidrager Mette til projektudvikling, dataindsamling og rådgivning inden for bæredygtig adfærd. Hun er optaget af at skabe ambitiøse, grønne løsninger ved at forstå og inddrage de mennesker, som løsningerne er rettet mod.

Linea Nolling

Linea Nolling

Juniorkonsulent
Stud.Cand.Soc
ln@naboskab.dk
61 79 91 08

Linea brænder for at gøre hverdagen mere bæredygtig på en nem måde for alle. Kombineret med hendes naturlige nysgerrighed for at forstå menneskers adfærd, vil hun skabe bæredygtige og bedre brugeroplevelser.

Loke Bisberjg Nielsen

Loke Bisberjg Nielsen

Konsulent og
Filosof
lb@naboskab.dk
22 55 32 63

Loke har en god, tværfaglig forståelse for mening, mennesker og konflikter. Den viden omsætter han til bæredygtig adfærd gennem Naboskabs forskellige kurser og uddannelser. Loke har dertil erfaring som projektetleder fra både ind- og udland.

Sara Baun Schmidt

Sara Baun Schmidt

Juniorkonsulent
Stud.cand.comm i PD og Plan, By og Proces
ss@naboskab.dk
60 21 24 10

Sara har erfaring med projektledelse, facilitering og inkluderende processer. Hun interesserer sig for, hvordan man via samskabelsesprocesser og borgerinddragelse kan skabe rum for dialog og forandring, der medvirker til bæredygtig omstilling.

Ninna Frandsen Thorup

Ninna Frandsen Thorup

Projektleder
Antropolog
nt@naboskab.dk
28 93 54 20

Ninna leder adfærdsstudier og brugerundersøgelser i både private og offentlige projekter. Hun interesserer sig for mennesket i den bæredygtige omstilling og brænder for lokale, sociale og bæredygtige initiativer.

Ida Adamsen

Ida Adamsen

Konsulent
Stud.cand.soc. i Plan, By og Proces og Geografi
ia@naboskab.dk
60 69 90 45

Ida har blik for den gode proces og har erfaring med projektledelse og borgerinddragelse. Hun brænder for at omsætte globale udfordringer til lokale løsninger, og hun er nysgerrig på samspillet mellem fællesskaber og bæredygtige vaner.

Lærke Gregersen

Lærke Gregersen

Juniorkonsulent
Kommunikation
lg@naboskab.dk
41 10 99 02

Lærke er en dreven kommunikatør, der skaber værdibaseret kommunikation. En kreativ sjæl, der har blik for detaljen samtidig med at have øje for helheden. Hun besidder en stor interesse for forbrugsvaner, og har dertil en mission om at fremme bæredygtige vaner.

Signe Dolberg Mckinney

Signe Dolberg Mckinney

Juniorkonsulent
Stud. cand.techn.soc.
sm@naboskab.dk
42 68 12 40

Signe tror på guleroden frem for pisken, og at de bedste løsninger findes, hvis man møder borgeren i øjenhøjde. Ved hjælp af hendes tværfaglighed, kreative evner og god kommunikation ønsker at hun at gøre de bæredygtige valg til de nemme valg.