HVEM ER VI?

Vi er et team af dedikerede antropologer, sociologer og samfundsvidenskabelige adfærdseksperter, som deler en passion for bæredygtig omstilling. Vi bruger vores viden om mennesker, adfærd, normer, kulturer og forretningsværdi til at skabe grøn omstilling, der giver mening for den enkelte borger, medarbejder, kunde, organisation og virksomhed.

Hanne Hjorth

Hanne Hjorth

Partner og medstifter
Cand.scient.pol.
hh@naboskab.dk
81 52 32 81

Hanne er vores daglige drivkraft med det strategiske overblik. Hun sørger for, at vi tænker nyt og spotter bæredygtige tendenser i kommuner, styrelser og ministerier. Hanne har også ansvaret for at søge offentlige puljer og private fonde.

Jonathan Jakobsson

Jonathan Jakobsson

Projektleder
Sociolog
jo@naboskab.dk
29 21 80 98

Som projektleder arbejder Jonathan med at sikre kvalitet fra start til slut i vores projekter. Han har erfaring med projektstyring og kvalitativ evaluering af affaldsplaner, adfærdsdesign og tiltag mod en mere cirkulær økonomi.

Ninna Frandsen Thorup

Ninna Frandsen Thorup

Projektleder
Antropolog
nt@naboskab.dk
28 93 54 20

Ninna leder adfærdsstudier og brugerundersøgelser i både private og offentlige projekter. Hun interesserer sig for mennesket i den bæredygtige omstilling og brænder for lokale, sociale og bæredygtige initiativer.

Nina Nagskov Jørgensen

Nina Nagskov Jørgensen

Forretningsudvikler
Cand.merc.(kom.)
nn@naboskab.dk
22 45 31 22

Nina er ansvarlig for at opsøge og lande nye projekter og samarbejder. Hun har solid erfaring fra - og et stort netværk på - affaldsområdet. Hendes spidskompetencer ligger i spændingsfeltet mellem strategisk kommunikation og relationsopbygning.

Kristoffer Ravnbøl

Kristoffer Ravnbøl

Partner og medstifter
Antropolog
kr@naboskab.dk
28 11 75 96

Kristoffer leder vores udviklingsprojekter, større undersøgelser og nye samarbejder. Hans ekspertise ligger i at afgrænse problemfelter samt finde metoder og løsninger til at omsætte indsigter til konkret viden og rådgivning.

Sofie Martine Dideriksen

Sofie Martine Dideriksen

Udviklings- og Kommunikationskonsulent
Cand.scient.pol. og psyk.
sd@naboskab.dk
22 83 47 79

Med sin tværfaglige baggrund omsætter Sofie viden om psyken, adfærd og organisationer til kommunikations- og udviklingsstrategier. Hun interesserer sig for, hvad der motiverer mennesker, og hvordan man skaber rum for nytænkning.

Ida Torp Neergaard (barsel)

Ida Torp Neergaard (barsel)

Projektleder
Antropolog
in@naboskab.dk
29 91 70 83

Ida designer og eksekverer adfærdsstudier for kommuner, styrelser og ministerier. Hun er opmærksom på konteksten og drevet af en nysgerrighed for at finde frem til, hvad der driver mennesker for at kultivere adfærdsændringer.

Annika Karmann

Annika Karmann

Projektkonsulent
Cand.polyt. i Design og Innovation
ak@naboskab.dk
26 33 80 32

Annika laver livscyklusanalyser i vores projekter. Hun brænder for at arbejde i krydsfeltet mellem tekniske analyser, cirkulære forretningsstrategier og visuel kommunikation, og hun har et skarpt øje for design.

Linette Knudsen

Linette Knudsen

Juniorkonsulent
MSc i Global Environment, Politics & Society
lk@naboskab.dk
60 15 05 16

Linette laver observationer, interviews og analyser. Hun bruger sin tværfaglige baggrund til at forstå menneskers adfærd og skabe initiativer, der kan gøre verden mere bæredygtig, både lokalt og globalt.

Louise Veng

Louise Veng

Junior kommunikationskonsulent
Stud. Cand.comm.
lv@naboskab.dk


Louise sidder med formidling og kommunikations-strategiske projekter. Hun har erfaring med at arbejde systematisk med dokumenterbare adfærdsforandringer og udvikling af kommunikation med øje for adfærd.

Félix Elkær Nicot

Félix Elkær Nicot

Juniorkonsulent
Stud.cand.polyt in Sustainable Design
fn@naboskab.dk
40 28 14 12

Med sin socio-tekniske baggrund laver Félix livscyklusberegninger og visuelle formidlinger i Naboskab. Félix interesserer sig for cirkulær økonomi og er god til at få teknisk viden ned i øjenhøjde.

Ida Adamsen

Ida Adamsen

Juniorkonsulent
Stud.cand.soc. i Plan, By og Proces og Geografi
ia@naboskab.dk
60 69 90 45

Ida har blik for den gode proces og har erfaring med projektledelse og borgerinddragelse. Hun brænder for at omsætte globale udfordringer til lokale løsninger, og hun er nysgerrig på samspillet mellem fællesskaber og bæredygtige vaner.

Cecilie Winther

Cecilie Winther

Juniorkonsulent
Stud.cand.tech. i integrerede fødevarestudier
cw@naboskab.dk
22 86 70 13

Cecilie har en tværfaglig baggrund og interesse for adfærdsdesign og forbrugervidenskab. I Naboskab laver hun kvalitativt feltarbejde, og hun brænder for bæredygtig omstilling inden for fødevareområdet og madspild.