UNDERSØGELSER

Vi laver undersøgelser og analyser der kortlægger menneskers hverdag, adfærd og opfattelser. Vi har specialiseret os i disse undersøgelser indenfor vores to fokusområder cirkulær økonomi for borgerne og sociale fællesskaber i by- og boligområder.

Med fagligheder i  antropologi, sociologi, byplanlægning og statskundskab har vi erfaringer med en lang række metodiske og analytiske værktøjer. Vores tilgang er antropologisk: Vi sætter os i menneskers sted for at virkelig forstår dem. Vi er nysgerrige, og møder brugerne, der hvor de er.

Vi har lavet over 30 undersøgelser i by- og boligområder blandt alle typer målgrupper. Vi har særligt fokus på unge, og på udsatte borgere. Vi har lavet undersøgelser i byrum, forsamlingshuse, på havne, hjemme hos folk, på genbrugspladser og i landsbyer m.fl.

Det som vi er særligt gode til er at gøre “luftige” begreber som cirkulær økonomi, deleøkonomi, smart city og samskabelse jordnært ved at tage brugernes briller på. Vi fokusere på hvad disse begreber betyder for borgeren, brugeren eller kunden. På den måde skaber vi viden og løsninger med brugerne for brugerne. På den baggrund laver vi rådgivning, kommer med anbefalinger og løsningsforslag. Vi er effektorienterede og insisterer på at skabe viden og løsninger, der bringer den forandring I ønsker.

Eksempler på undersøgelser:

  • Brugerundersøgelser for en bestemt målgruppe
  • Adfærdsanalyser i forhold til en bestemt type(r) adfærd
  • Kortlægning af netværk og aktører
  • Brugerinddragelse af en gruppe ift. et projekt eller produkt
  • Evalueringer