UDVIKLING & TEST

Vi hjælper med at udvikle, teste og dokumentere effekten af nye innovative løsninger.

Vi udvikler, tester og evaluerer fremtidens cirkulære og bæredygtige løsninger. 

Vi hjælper dig med at udvikle, teste og evaluere fremtidens cirkulære og bæredygtige løsninger. 

Vi skaber indsigter i dag til morgendagens nye grønne løsninger .

Hvis vi skal i mål med den grønne omstilling, skal vi tænke nyt. Frem mod 2030 skal vi leve op til FN’s 17 verdensmål, Paris-aftalen og 70 % reduktion af CO2-udledningen i Danmark. Det er en udfordring, som kræver nye løsninger, nye samarbejder og nye eksperimenter. 

Vi kan hjælpe med at få jeres pilotprojekt godt fra start med viden om adfærd og inddragelse, indblik i jeres målgruppe og stor erfaring med innovative løsninger på affaldsområdet.

UNDERSØGELSE AF JERES BRUGERE

Vi kan undersøge jeres målgruppe før, under og/eller efter jeres pilotprojekt. En forundersøgelse hjælper jer med at designe løsningen, så den kommer godt fra start. Midtvejs-undersøgelsen gør jeg klogere på, hvordan løsningen er blevet taget imod og om den fungerer som planlagt. Og efterundersøgelsen dokumenterer projektets effekt og danner baggrund for videreudvikling og evt. udbredelse af pilotprojektet. 

 

VIDEN & ERFARING

Vi har stor viden og erfaring med at udvikle, teste og videreudvikle løsninger, der skaber mindre affald, mere deling, mere bytte, mere reparation og bedre sortering. Ikke mindst fra vores egen spæde begyndelse, hvor vi designede dele- og bytteplatforme til boligforeninger og byrum. Siden da har vi hjulpet mange kommuner og virksomheder med at implementere ny og innovativ lovgivning, nye storskraldsløsninger, nye cirkulære samarbejder og nye former for genbrugspladser.

 

Denne erfaring trækker vi selvfølgelig på, når vi skal hjælpe jer med at udvikle en ny løsning.

 

CASES

Her er et udvalg af cases, hvor vi har hjulpet kunder med at udvikle, teste og dokumentere effekten af innovative løsninger for forbrug, affald og cirkulær økonomi.

 

Albertslund Kommune – Udvikling af direkte genbrug på genbrugspladsen

Frederiksberg Kommune – Undersøgelse af overgang til flergangsservice

Københavns Kommune – Udvikling og analyse af aktiviteter for cirkulær økonomi.