EVALUERING & EFFEKT

Vi måler og dokumenterer effekten af jeres indsats i adfærdsændringer, holdningsændringer, CO2-aftryk og lignende, og vi evaluerer indsatsens elementer med henblik på at lave kvalificerede forbedringer.

 

VI OMSÆTTER ADFÆRD TIL TAL

Vi kan måle effekten af jeres indsats før, under og/eller efter kickstart, både kvalitativt og kvantitativt. Den bedste effektmåling fås ved at måle på de samme parametre før og efter indsatsen. Når det ikke er muligt, kan vi undersøge resultatet undervejs eller efterfølgende 

og estimere effekten med udgangspunkt i selvrapporteret adfærd og tilstedeværende fakta. Læs mere om vores metoder her.

 

VI EVALUERER & INDDRAGER BRUGERNE

Det er ofte gavnligt at evaluere en indsats kort tid efter kickstart for at kunne nå at rette op på uhensigtsmæssige følger. Det er her, man opdager, at plakaterne aldrig blev hængt op; at Betina nægter at ændre adfærd, fordi hun ikke køber ind på præmissen; eller at Kaj har misforstået opgaven. Og så er det selvfølgelig vigtigt at evaluere igen efter en rum tid for at kunne vurdere, om indsatsen var en succes eller ej; om den skal fortsættes eller aflives.

 

CASES

AffaldVarme Aarhus – Evaluering af mobil storskraldsstation

Furesø Kommune – Evaluering af affaldssortering på Lille Værløse Skole

Frederiksberg Kommune – Evaluering af bytteskabes social- og miljøeffekt