BRUGERINDSIGT

Vi undersøger jeres brugeres, medarbejderes eller borgeres adfærd og giver indblik i deres virkelighed.

 

Vi er specialiseret i at lave antropologiske undersøgelser med kvalitative nedslag i jeres målgruppes hverdag. Det giver jer de bedste forudsætninger for at lave strategier, handlingsplaner og kampagner, der giver mening for den enkelte og flytter adfærd.

 

Hvis I ønsker det, kombinerer vi de antropologiske, kvalitative metoder med kvantitativ dataindsamling for at opnå bred indsigt i målgruppen.

 

MENNESKER GØR SJÆLDENT, SOM DE SIGER

Vi nøjes ikke med at spørge brugerne, vi observerer deres faktiske adfærd – for mennesker gør sjældent, som de siger. Vi kommer helt ud i felten og undersøger, hvorfor jeres brugere ikke gør, som I havde håbet – og hvad der skal til for at få dem til at ændre adfærd. Vi er nysgerrige og spørger ind til, hvorfor jeres brugere gør, som de gør; vi følger dem i deres gøremål og vi tester kampagneidéer på dem. Vi spørger, vi observerer og vi topper op med viden om adfærd og erfaring fra andre projekter.

 

Læs mere om vores tilgang og metoder her.

 

VI OMSÆTTER INDSIGT TIL HANDLING

Vi har en bred socialvidenskabelig faglighed, fordi vi tror på, at den grønne omstilling kræver viden fra forskellige discipliner. Det gør os i stand til at omsætte antropologiske indsigter til konkrete løsninger, strategier og handlingsplaner. Vi præsenterer vores undersøgelser i rapporter, foldere og præsentationer, der passer til jeres behov, og med håndgribelige anbefalinger, som kan implementeres med det samme.

 

CASES

Nordisk Ministerråd – Analyse af unges rolle i bæredygtig omstilling

Gentofte Kommune – Brugerundersøgelse til forebyggelse af engangsemballage

Verdensmål i Værdikæden – Analyse af emballageudfordringer i restaurationen