HVORDAN FÅR VI KOLLEGAER TIL AT KØRE SAMMEN PÅ ARBEJDE?

HVORDAN FÅR VI KOLLEGAER TIL AT KØRE SAMMEN PÅ ARBEJDE?

De fleste kører i hver deres bil, når de pendler på arbejde. Men sådan behøver det ikke at være. Her kan du læse om, hvad der kan få folk til at bryde gamle vaner og bruge en ny samkørselsordning på deres arbejdsplads.

NABOGO har lanceret en samkørselsordning for de ansatte i en større virksomhed.

 
“Kør med,” står der på den grønne plakat ved kantinen. En større virksomhed i Storkøbenhavn lancerer som den første en fælles samkørselsordning for alle dens medarbejdere med appen NABOGO. Appen skal gøre det nemmere for medarbejderne at finde lifts blandt kollegaer, der skal samme vej på samme tidspunkt som dem.

 
Og der er nok biler at tage af. I en spørgeskemaundersøgelse, som vi i Naboskab har foretaget blandt virksomhedens ansatte, svarer 80 procent, at de kører i bil til og fra arbejde. Ordningen har potentiale til at nedbringe antallet af biler, der hver dag kører mod Ballerup. Hvis det lykkes, vil virksomheden kunne gå forrest og vise, at det kan lade sig gøre at skabe en ny, grøn pendlerkultur blandt dens mange ansatte.
 

“Ballerup er et sted, hvor der er mange kontoransatte. Jeg kører der jo lige nu, mens vi taler i højtaleranlægget og jeg kan se, at der er fuldstændig stoppet hele vejen. Jeg tror på pendlerløsningerne. Hvis man bare havde et netværk, der gør, at man bliver bundet sammen.” – Kvindelig ansat, 48 år.

“Det er en god idé. Der er også pres på vores parkeringspladser,” – Mandlig ansat, 25 år.

 
Men hvad skal der til, for at de ansatte bruger ordningen?
Et er, at flere ansatte begynder at hente appen på deres mobiltelefoner, men noget andet er, at flere begynder at samkøre. Der er nemlig tale om en etablering af nye vaner, når kollegaen skal med på passagersædet. Og det kan være udfordrende. Som flere adfærdsstudier viser, så har vanen en enorm magt, og det vil derfor kræve meget energi for os mennesker at gøre nye ting i vores hverdag.
 
Det er derfor vigtigt, at en ny samkørselsordning kan skabe merværdi for brugerne. Det vil sige, at de ansatte kan se gevinsterne ved at bruge ordningen, og at det opvejer, de sider, der i starten kan føles besværlige eller tidskrævende. I virksomheden så vi, at netværk på tværs af afdelinger, udledning af mindre CO2 og at det er billigere at køre sammen fremfor i hver sin bil, var gevinster for de ansatte, der motiverer til mere samkørsel.
 
Ved at opnå en eller flere merværdier, vil den enkelte medarbejder nemmere kunne se sig selv bruge tid på at koordinere lifts med kollegaerne. Som én af de ansatte selv siger det:
 

“Jeg ved godt, at det er et kompromis med fleksibilitet. For det nemmeste er at sætte sig ind i bilen og køre selv. Men jeg synes ikke, vi kan være det bekendt for klimaet og trængslen,”
– Kvindelig ansat, 37 år.

 
Brugerundersøgelser, som den vi i Naboskab har lavet for NABOGO og den større virksomhed, er altså vigtige, fordi de giver mere viden om, hvad der i sidste ende kan rykke en målgruppes transportvaner mod det grønnere.
 
Vil du høre mere om adfærdsundersøgelsen for NABOGO?
Så skriv til Ida Neergaard på in@naboskab.dk, eller kom forbi og få en kop kaffe!
 
Vidste du, at NABOGO kontaktede Naboskab, for at få os skrevet ind i deres fondsansøgning?
Tekniske løsninger er ikke bedre, end de mennesker, der skal bruge dem. For at NABOGO kunne få støtte til deres projekt, skulle de vise, at de kendte deres brugere. Det kunne vi i Naboskab hjælpe dem med gennem vores viden og metoder. På den måde indgik vi som faglig garant i deres fondsansøgning og styrkede projektets muligheder for at komme godt fra start. Det har din virksomhed også mulighed for i fremtidige projekter. Læs mere her.