6 kg. mindre restaffald pr. familie efter affalds-challenge

I foråret 2021 hjalp vi Renosyd med at lave en affaldschallenge for familier, som gik ud på at reducere deres mængde af restaffald på blot 5 uger. Fra april og frem til midten af juni er det lykkedes familierne at reducere deres mængde af restaffald med ca. 6 kg. per husstand i forhold til samme periode året før.

 

 

 

ALT FOR MEGET AFFALD

Ønsket om en affaldschallenge opstod pga. store mængder restaffald. I 2020 producerede hver eneste borger i Skanderborg og Odder kommuner 911 kg affald, hvor Renosyd er renovatør. Det er 100 kg mere end landsgennemsnittet. Renosyd har derfor en målsætning om, at den samlede mængde husholdningsaffald i området skal reduceres med 1 % om året de næste 4 år.

 

PROJEKT “MINDRE RESTAFFALD”
Resultatet blev en 5-ugers challenge, hvor 12 familier i landsbyen Stjær i Skanderborg Kommune forsøgte at mindske deres mængde af restaffald med fokus på hhv. bedre sortering, mindre madspild og affaldsforebyggelse. 

Ved forløbets opstart fik hver familie fik besøg af en konsulent fra Renosyd, som sammen med deltagerne kiggede i husstandens restaffald for at spotte fejlsorteringer og potentiale for forbedringer. Familierne fik også et challenge-kit med sorteringsvejledning, madplan-skabelon, røde affaldsposer for at symbolisere at restaffald er uønsket og et skema til at notere antal fyldte restaffaldsposer. Affaldet blev også vejet ved afhentning, og familierne fik adgang til egne vægtdata for at skabe bevidsthed om egen affaldsproduktion.

 

I løbet af de fem uger fik deltagerne små opgaver samt tips og tricks til at klare udfordringen. Og man må sige, at det i den grad lykkedes.

 

 

 

6 KG MINDRE RESTAFFALD
I løbet af de fem uger lykkedes det familierne at reducere deres restaffald med 6 kg. i gennemsnit sammenlignet med samme periode året før. Det svarer til en reduktion på 40 % på blot fem uger. 

Det tyder altså på, at familierne har fået den rette information og motivation fra Renosyd til at overvinde deres barrierer og skabe nye vaner. Nu bliver det spændende at se, om den nye adfærd er blevet til en vedvarende vane. Renosyd samler op på effekten 3-4 måneder efter.

 

HVAD ER EN CHALLENGE?

En challenge er et godt redskab til at ændre adfærd, når man har motiverede borgere, der gerne vil ændre deres hverdagsadfærd.

En challenge er en tidsafgrænset udfordring, hvor deltagerne opfordres til at ændre en adfærd for at skabe nye vaner. En vane er automatiseret adfærd, som udløses af en indre eller ydre “trigger”, og gamle vaner er ikke altid så nemme at slippe af med. Formålet med challenges er derfor at ændre adfærd i tilpas lang tid til, at der dannes nye vaner. 

Hvis deltagerne overvinder barriererne - hvad end det er manglende viden, sociale normer eller pladsudfordringer - og udfører den nye handling tilstrækkeligt mange gange, bliver det til en vane og adfærdsændringen vil vare ved. 

 

Vil du høre mere?

... Om det konkrete projekt eller vores arbejde med challenges generelt? Så ring eller skriv til projektleder og antropolog Ninna Frandsen Thorup eller partner og medstifter, Kristoffer Ravnbøl

 

VI ARBEJDER MED FN’s VERDENSMÅL - for bæredygtig udvikling

 

 

 

 

 

Delmål 11.6: Minimer byernes miljøpåvirkning

Delmål 12.5: Reducer affaldsmængden betydeligt

Delmål 12.8: Udbred forståelse for bæredygtig livsstil