MA-kassen
Gribskov
Nordisk Ministerråd
Københavns Kommune

Furesø Kommune
Gribskov Kommune
Københavns Kommune
Frederiksberg Kommune
Lejre Kommune
Middelfart Kommune
Göteborg Kommune
Trafik, Bygge og Boligstyrelsen
Miljøstyrelsen
Erhvervsstyrelsen
Miljø- og Fødevareministeriet
ABF
AAU
UCC
CBS
Københavns Universitet
Guldminen
Gribskov Kommune
Vejle Kommune
Roskilde Kommune

Samarbejdspartnere

Lille Værløse Skole
Kofoeds Skole
VIBO
Boligsociale helhedsplan Amager
Solvang Bibliotek
Balders Bo
Projektakademiet
DANSIC
Fonden for Entreprenørskab
Rostra Kommunikation
PlanMiljø
MadAdvice
Creature
Miljøpunkt Amager
Miljøpunkt Nørrebro
Miljøpunkt Indre By
Pia Nielsen Kommunikation
Vår Design

NaboGo
DAC
Out of Office Architecture
Opland
GHB Landskabsarkitekter
Porsen Arkitekter
V! GØR
Urban Power
BASCON
Bagger Låse & Alarm
Salto Låsesystemer
MyLocker
Ritter Design
Jetzt
CFE
We Hate to Waste
Sydhavnens Bibliotek
Danmarks Fiskeriforening
Amager Ressourcecenter