Hvordan får vi den bedste papsortering?


 
Jo mere affald, vi genanvender, jo bedre. Derfor har Gribskov Kommune i efteråret 2018 afprøvet en forsøgsordning for sortering af pap, hvor beboere i sommerhuse, enfamiliehuse og etageboliger kunne sortere i egen baghave frem for at køre på genbrugspladsen. Naboskab har evalueret ordningen for Gribskov Kommune med det formål at øge kommunens viden om borgernes oplevelser med sortering. Evalueringen skal bruges til at udrulle en indsamlingsordning for pap i hele kommunen.
 
TELEFONINTERVIEWS GIVER INDSIGT I BORGENRES OPLEVELSE 
For at forstå borgernes motivationer og barrierer for at sortere, har vi lavet en kvalitativ undersøgelse af borgernes oplevelser og adfærd i forhold til sortering af pap og andre fraktioner. Vi har foretaget 36 telefoninterviews: 12 interviews af sommerhusbeboere, 12 af enfamiliehuse og 12 af etageboliger, og evalueringen har givet dybe indsigter i borgernes sorteringsvaner, praktiske løsninger, frustrationer, motivationer og smertegrænse i forhold til antallet af affaldsbeholdere, de vil have stående ved deres bolig.
 
”Jeg synes, at affaldssortering er en god idé. Hvis man kan genbruge det, så det en god idé at sortere” (sommerhusejer, 64 år)
 
SUCCESFULDT FORSØGSPROJEKT 
Undersøgelsen viser, at forsøgsprojektet er forløbet ganske godt. Borgerne roser projektet og er glade for, at kommunen gør det muligt at sortere mere og lettere. De sorterer nu mere pap end førhen, fordi det nu kan betale sig at sortere små stykker pap. Der er dog plads til forbedringer; fx mener flere borgere, at containerne er uæstetiske, og 14 pct. har hørt myter om sorteret affald, der i sidste ende bliver blandet sammen.
 
VI ARBEJDER MED FN’s VERDENSMÅL – for bæredygtig udvikling

 

 

 

 

 

 

Delmål 11.6: Minimer byernes miljøpåvirkning

Delmål 12.2: Brug og håndter naturressourcer bæredygtigt

Delmål 13.2: Indbyg klimaindsatser i politiske beslutninger og planlægning

VIL DU HØRE NÆRMERE?

Om det konkrete projekt eller vores arbejde med cirkulær økonomi og brugerundersøgelser generelt? Så ring til partner og medstifter Kristoffer Ravnbøl (M: 28 11 75 96).