To hjem - to forskellige tilgange til oprydning, genbrug og genanvendelse

Da Covid-19 ramte Danmark i marts 2020, stod den - for mange danskere - på hjemmearbejde og hjemmeoprydning. Men hvad sker der med vores gamle sager, når trangen til at smide ud kommer over os? Hvordan beslutter vi, om noget skal smides ud, genbruges eller genanvendes? 

 

 

Vi har været en tur på hjemmebesøg for at se, hvordan oprydningsadfærd finder sted i to forskellige, danske hjem. Og for at undersøge, hvordan hjemmenes beboere bruger de lokale muligheder for at genbruge og genanvende deres aflagte ting. Formålet var at blive klogere på, hvordan vi kan få flere danskere til at genbruge frem for at smide ud.

 

BRUGERREJSER OG OPRYDNINGSADFÆRD 

Undersøgelsen er baseret på hjemmebesøg hos to anonyme personer, som her kaldes Alice og Carsten. Besøget dannede ramme for både brugerrejser i hjem og have, hvor vi så, hvordan oprydningen havde fundet sted. Undervejs interviewede vi Alice og Carsten om deres oprydningsvaner, og om hvordan de sorterer og vurderer, om ting skal genbruges eller smides ud.

 

Anvendte metoder:

  • Observationer
  • Brugerrejser
  • Dybdegående interviews

 

AFFALD ELLER GULD?

Først og fremmest viser det sig, at oprydninger i hjemmet kommer i vidt forskellige afskygninger med vidt forskellige adfærdsmønstre. Alices oprydning førte f.eks. til direkte genbrug, fordi hun aldrig opfatter sine ting som affald, mens Carstens oprydning i højere grad endte med store sorteringsbunker og mange ture på genbrugsstationen, hvor det gamle guld røg til genanvendelse.

 

Alices adfærd bærer præg af, at hun sjældent smider ting ud. Hun kan se muligheder i det meste, og derfor giver hun i stedet de ting væk, hun ikke længere selv kan finde plads til. Modsat har Carsten mottoet, at hvis det kan bruges, bliver det gemt - hvis ikke, bliver det smidt ud. For Carsten er det meningsfuldt at sortere og genanvende, mens Alice findet langt større mening i at give sine ting videre til andre.

 

Derfor er det vigtigt, at vi har borgerne og deres motivationer for øje, når vi laver adfærdsdesign og kommunikation for at øge direkte genbrug.

 

ER DU BLEVET NYSGERRIG?

Hvis du vil høre mere om projektets indhold, er du velkommen til at kontakte projektleder Ninna nt@naboskab.dk eller 28 93 54 20.

 

VI ARBEJDER MED FN’s VERDENSMÅL – for bæredygtig udvikling

 

 

 

 

Delmål 12.5: Reducer affaldsmængden betydeligt
Delmål 12.8: Udbred forståelse for bæredygtig livsstil