Kristoffer Ravnbøl

Kristoffer Ravnbøl

Partner, medstifter og antropolog
kr@naboskab.dk
Tlf. 28 11 75 96

Kristoffer leder Naboskabs udviklingsprojekter, større undersøgelser og nye samarbejder. Hans ekspertise ligger i at afgrænse problemfelter, finde metoder og løsninger og til at omsætte indsigter til konkret viden og rådgivning. Kristoffer har en kandidat i antropologi ved Københavns Universitet.

Hanne Hjorth Jensen

Hanne Hjorth Jensen

Partner og medstifter
hh@naboskab.dk
Tlf. 81 52 32 81

Hanne er uddannet Cand.scient.pol. ved Københavns Universitet og er den daglige drivkraft med det strategiske overblik. Hun spotter nye bæredygtige tendenser i både kommuner, styrelser og ministerier, lige som hun søger både offentlige puljer og private fonde.

Ida Torp Neergaard

Ida Torp Neergaard

Projektleder og antropolog
in@naboskab.dk
Tlf. 29 91 70 83

Ida er miljøantropolog og har designet og eksekveret adfærdsstudier for kommuner, styrelser og ministerier. Hun har erfaring med en bred vifte af målgrupper, lige fra unge studerende til midaldrende fiskere og arbejdsløse seniorer. Ida er opmærksom på konteksten og drevet af en nysgerrighed for at finde frem til, hvad der driver mennesker - for siden at kultivere positive adfærdsændringer.

Sofie Martine Dideriksen

Sofie Martine Dideriksen

Projektmedarbejder og statskundskaber
sd@naboskab.dk
Tlf. 22 83 47 79

Sofie er statskundskaber med særlig viden inden for psykologiske og sociale dynamikker. Hun interesserer sig for miljøproblematikker, byudvikling og samskabelse, og hvordan de tre kan gå op i en højere enhed. Sofie har kompetencer inden for kvantitativ dataindsamling, analyse og adfærdsteori.

Kathrine Gjesing

Kathrine Gjesing

Projektmedarbejder og antropolog
kh@naboskab.dk
Tlf. 29 91 46 53

Kathrine er antropolog og interesserer sig for, hvordan lokale initiativer og fællesskaber spiller en rolle indenfor den grønne omstilling. Kathrine har kompetencer inden for kvalitativ og kvantitativ dataindsamling, samt adfærdsanalyser og brugerundersøgelser.

Mads Heibing

Mads Heibing

Kommunikations- og projektmedarbejder
mh@naboskab.dk
Tlf. 20 48 70 20

Mads er Naboskabs storyteller. Han elsker at bruge sin faglighed til at skabe kreativ kommunikation og formidle historier, hvad end det er på tekst, i billeder eller noget helt tredje. Han interesserer sig desuden for, hvordan man kan implementere bæredygtighed i design, teknologi og innovation. Ved at færdiggøre sin kandidat i Film- og medievidenskab med speciale i kreative medieindustrier og projekstyring.

OM OS

HVAD GØR VI?
Naboskab hjælper offentlige og private organisationer med at blive mere cirkulære og bæredygtige. Vores ekspertise ligger i kombinationen af antropologiske indsigter i menneskers adfærd og hands on-viden om tiltag indenfor cirkulær økonomi, affalds og bæredygtighed. Fordi vi tager udgangspunkt i mennesker og adfærd skaber vi indsigt i bæredygtighed, der virker. Og gennem vores mange projekter har vi skabt viden, beslutninger og løsninger, der har ført til mere bæredygtighed og målbar CO2-reduktion
 
HVEM ER VI?
Vores team består af nysgerrige, engagerede konsulenter, der er passionerede for at bruge socialvidenskabelige metoder og analyser til at engagere mennesker og organisationer i cirkulær økonomi og bæredygtighed. Vi har tre fastansatte konsulenter samt flere dygtige studentermedhjælpere og praktikanter. Vi benytter også freelancere og samarbejdspartnere til at løse små, store, simple og komplekse opgaver. Vi har løst opgaver for kommuner, ministerier, styrelser, store virksomheder, små virksomheder og organisationer.
 
HVORDAN STARTEDE DET
Naboskab blev stiftet i 2014 med en vision om at accelerere omstillingen til en cirkulær økonomi med fokus på menneskers adfærd og lavpraktiske effektfulde løsninger. Naboskab ledes til daglig af Hanne og Kristoffer og vi holder til på Enghavevej 80C i København, men løser opgaver i hele landet. Hvis du har spørgsmål til vores ydelser eller hvordan vi vil gribe en opgave an for jer, så er du meget velkommen til at kontakte os.

 

 

MISSION & VISION

VORES MISSION
Vores nuværende forbrug er ikke bæredygtigt, og hvis alle forbrugte som i Danmark, skulle vi bruge 4,2 jordkloders ressourcer. Vi vil skabe et bedre samfund – både ressourcemæssigt og socialt. Et samfund hvor vores ressourcer indgår i et cirkulært kredsløb og skaber balance mellem vores forbrug og jordklodens kapacitet.
 
VORES VISION
Vejen dertil er bedre viden og indsigt i menneskers adfærd og opfattelser om bæredygtighed, forbrug og miljø. Vi skal sætte mennesker først i udvikling af nye løsninger for bæredygtighed, teknologi og affald. Denne viden skal hjælpe virksomheder, det offentlige og organisationer med at gå forrest i omstillingen til en cirkulær økonomi.