Kristoffer Ravnbøl

Kristoffer Ravnbøl

Partner, medstifter og antropolog
kr@naboskab.dk
Tlf. 28 11 75 96

Kristoffer leder Naboskabs udviklingsprojekter, større undersøgelser og nye samarbejder. Hans ekspertise ligger i at afgrænse problemfelter, finde metoder og løsninger og til at omsætte indsigter til konkret viden og rådgivning. Kristoffer har en kandidat i antropologi ved Københavns Universitet.

Hanne Hjorth Jensen

Hanne Hjorth Jensen

Partner og medstifter
hh@naboskab.dk
Tlf. 81 52 32 81

Hanne er uddannet Cand.scient.pol. ved Københavns Universitet og er den daglige drivkraft med det strategiske overblik. Hun spotter nye bæredygtige tendenser i både kommuner, styrelser og ministerier, lige som hun søger både offentlige puljer og private fonde.

Ida Torp Neergaard

Ida Torp Neergaard

Projektleder og miljøantropolog
in@naboskab.dk
Tlf. 29 91 70 83

Ida har designet og eksekveret adfærdsstudier for kommuner, styrelser og ministerier. Hun er opmærksom på konteksten og drevet af en nysgerrighed for at finde frem til, hvad der driver mennesker - for siden at kultivere positive adfærdsændringer.

Jonathan Jakobsson

Jonathan Jakobsson

Projektleder og sociolog
jo@naboskab.dk
Tlf. 29 21 80 98

Jonathan har en kandidat i sociologi fra Københavns Universitet. Med sin erfaring fra projektstyring og kvalitativ evaluering arbejder han på at sikre kvalitet fra start til slut i vores projekter. Jonathan har en særlig viden og interesse i bæredygtig omstilling af byggebranchen.

Ninna Frandsen Thorup

Ninna Frandsen Thorup

Projektleder og antropolog
nt@naboskab.dk
Tlf. 28 93 54 20

Ninna er uddannet antropolog ved Københavns Universitet med fokus på, hvad som motiverer mennesker til politisk deltagelse. Hun har erfaring med adfærdsstudier og brugerundersøgelser i både private og offentlige projekter. Ninna brænder for lokale initiativer og tager gerne selv initiativ til sociale og bæredygtige fællesskaber.

Sofie Martine Dideriksen

Sofie Martine Dideriksen

Projektmedarbejder og statskundskaber
sd@naboskab.dk
Tlf. 22 83 47 79

Sofie har en tværfaglig baggrund med viden inden for psykologi, sociale dynamikker og samfundsstrukturer. Hun interesserer sig for, hvad der driver mennesker og hvorfor intentioner ikke altid bliver til adfærd. Sofie har erfaring med kvalitativ såvel som kvantitativ dataindsamling og projektstyring.

Mads Lukassen

Mads Lukassen

Projektleder og antropolog
ml@naboskab.dk
Tlf. 93 84 24 61

Mads er antropolog, med særlig viden inden for materiel og kulturel praksis mennesker imellem. Han interesserer sig for organisationsudvikling, forbrugeradfærd og disses roller indenfor den grønne omstilling. Mads besidder kompetencer indenfor kvalitativ såvel som kvantitativ metode, analyse og dataindsamling, samt forbrugerteori.

Ursula Tarp Sønderhousen

Ursula Tarp Sønderhousen

Projektmedarbejder og statskundskaber
us@naboskab.dk
Tlf. 24 83 77 21

Ursula specialiserer sig i miljøpolitik, klima og bæredygtighed på sin kandidat i Statskundskab. Hun interesserer sig for formidling og det at skabe bæredygtige forandringsprocesser lokalt og globalt. Ursula har kompetencer indenfor kvalitativ og kvantitativ metode, analyse og databehandling.

Caroline Emma Pedersen

Caroline Emma Pedersen

Projektmedarbejder og miljøplanlægger
cp@naboskab.dk
Tlf. 27 29 21 52

Caroline har en tværfaglig baggrund i miljøplanlægning og klimaforandringer med viden indenfor planlægning, sociologi og politik. Hun interesserer sig for menneskelig adfærd, og hvordan bæredygtig forandring kan initieres på mikro- såvel som makroniveau.

OM OS

HVAD GØR VI?
Naboskab hjælper offentlige og private organisationer med at blive mere cirkulære og bæredygtige. Vores ekspertise ligger i kombinationen af antropologiske indsigter i menneskers adfærd og hands on-viden om tiltag indenfor cirkulær økonomi, affalds og bæredygtighed. Fordi vi tager udgangspunkt i mennesker og adfærd skaber vi indsigt i bæredygtighed, der virker. Og gennem vores mange projekter har vi skabt viden, beslutninger og løsninger, der har ført til mere bæredygtighed og målbar CO2-reduktion
 
HVEM ER VI?
Vores team består af nysgerrige, engagerede konsulenter, der er passionerede for at bruge socialvidenskabelige metoder og analyser til at engagere mennesker og organisationer i cirkulær økonomi og bæredygtighed. Vi har 7 ansatte konsulenter og 2 studiepraktikanter. Vi benytter også freelancere og samarbejdspartnere til at løse små, store, simple og komplekse opgaver. Vi har løst opgaver for kommuner, ministerier, styrelser, store virksomheder, små virksomheder og organisationer.
 
HVORDAN STARTEDE DET
Naboskab blev stiftet i 2014 med en vision om at accelerere omstillingen til en cirkulær økonomi med fokus på menneskers adfærd og lavpraktiske effektfulde løsninger. Naboskab ledes til daglig af Hanne og Kristoffer og vi holder til på Enghavevej 80C i København, men løser opgaver i hele landet. Hvis du har spørgsmål til vores ydelser eller hvordan vi vil gribe en opgave an for jer, så er du meget velkommen til at kontakte os.

 

 

MISSION & VISION

VORES MISSION
Vores nuværende forbrug er ikke bæredygtigt, og hvis alle forbrugte som i Danmark, skulle vi bruge 4,2 jordkloders ressourcer. Vi vil skabe et bedre samfund – både ressourcemæssigt og socialt. Et samfund hvor vores ressourcer indgår i et cirkulært kredsløb og skaber balance mellem vores forbrug og jordklodens kapacitet.
 
VORES VISION
Vejen dertil er bedre viden og indsigt i menneskers adfærd og opfattelser om bæredygtighed, forbrug og miljø. Vi skal sætte mennesker først i udvikling af nye løsninger for bæredygtighed, teknologi og affald. Denne viden skal hjælpe virksomheder, det offentlige og organisationer med at gå forrest i omstillingen til en cirkulær økonomi.