VORES TEAM

Vi er et team af dedikerede antropologer, sociologer og samfundsvidenskabelige adfærdseksperter, som deler en passion for bæredygtig omstilling. Vi bruger vores viden om mennesker, adfærd, normer, kulturer og forretningsværdi til at skabe cirkulær omstilling, der giver mening for den enkelte borger, medarbejder, kunde, organisation eller virksomhed.

Kristoffer Ravnbøl

Kristoffer Ravnbøl

Partner og medstifter

kr@naboskab.dk
Tlf. 28 11 75 96

Kristoffer er uddannet antropolog og leder Naboskabs udviklingsprojekter, større undersøgelser og nye samarbejder. Hans ekspertise ligger i at afgrænse problemfelter, finde metoder og løsninger og til at omsætte indsigter til konkret viden og rådgivning. Kristoffer har en kandidat i antropologi ved Københavns Universitet.

Hanne Hjorth Jensen

Hanne Hjorth Jensen

Partner og medstifter
hh@naboskab.dk
Tlf. 81 52 32 81

Hanne er uddannet Cand.scient.pol. ved Københavns Universitet og er den daglige drivkraft med det strategiske overblik. Hun spotter nye bæredygtige tendenser i både kommuner, styrelser og ministerier, lige som hun søger både offentlige puljer og private fonde.

Ida Torp Neergaard

Ida Torp Neergaard

Projektleder og miljøantropolog
in@naboskab.dk
Tlf. 29 91 70 83

Ida har designet og eksekveret adfærdsstudier for kommuner, styrelser og ministerier. Hun er opmærksom på konteksten og drevet af en nysgerrighed for at finde frem til, hvad der driver mennesker - for siden at kultivere positive adfærdsændringer.

Jonathan Jakobsson

Jonathan Jakobsson

Projektleder og sociolog
jo@naboskab.dk
Tlf. 29 21 80 98

Jonathan har en kandidat i sociologi fra Københavns Universitet. Med sin erfaring fra projektstyring og kvalitativ evaluering arbejder han på at sikre kvalitet fra start til slut i vores projekter. Jonathan har en særlig viden og interesse i bæredygtig omstilling af byggebranchen.

Ninna Frandsen Thorup

Ninna Frandsen Thorup

Projektleder og antropolog
nt@naboskab.dk
Tlf. 28 93 54 20

Ninna er uddannet antropolog ved Københavns Universitet med fokus på, hvad som motiverer mennesker til politisk deltagelse. Hun har erfaring med adfærdsstudier og brugerundersøgelser i både private og offentlige projekter. Ninna brænder for lokale initiativer og tager gerne selv initiativ til sociale og bæredygtige fællesskaber.

Sofie Martine Dideriksen

Sofie Martine Dideriksen

Udviklings- og Kommunikationskonsulent
sd@naboskab.dk
Tlf. 22 83 47 79

Sofie er uddannet Cand.scient.pol ved Københavns Universitet og har en tværfaglig baggrund med viden inden for psykologi, adfærdsdesign og organisationer. Hun interesserer sig for, hvad der motiverer mennesker, og hvordan man skaber rum for kreativitet og nytænkning.

Ursula Tarp Sønderhousen

Ursula Tarp Sønderhousen

Projektmedarbejder og statskundskaber
us@naboskab.dk
Tlf. 24 83 77 21

Ursula specialiserer sig i miljøpolitik, klima og bæredygtighed på sin kandidat i Statskundskab. Hun interesserer sig for formidling og det at skabe bæredygtige forandringsprocesser lokalt og globalt. Ursula har kompetencer indenfor kvalitativ og kvantitativ metode, analyse og databehandling.

OM OS

HVAD GØR VI?
Naboskab hjælper offentlige og private organisationer med at blive mere cirkulære og bæredygtige. Vores ekspertise ligger i kombinationen af antropologiske indsigter i menneskers adfærd og hands-on-viden om tiltag inden for cirkulær økonomi, affald og bæredygtighed. Med udgangspunkt i mennesker og adfærd skaber vi indsigt i bæredygtighed, der virker. Gennem vores mange projekter har vi skabt viden, beslutninger og løsninger, der har ført til mere bæredygtighed og målbar CO2-reduktion.
 
HVEM ER VI?
Vores team består af nysgerrige, engagerede konsulenter, der er passionerede for at bruge socialvidenskabelige metoder og analyser til at engagere mennesker og organisationer i cirkulær økonomi og bæredygtighed. Vi har 7 ansatte konsulenter og 2 praktikanter. Vi benytter også freelancere og samarbejdspartnere til at løse små, store, simple og komplekse opgaver. Vi har løst opgaver for kommuner, ministerier, styrelser, store virksomheder, små virksomheder og organisationer.
 
HVORDAN STARTEDE DET?
Naboskab blev stiftet i 2014 med en vision om at accelerere omstillingen til en cirkulær økonomi med fokus på menneskers adfærd og lavpraktiske effektfulde løsninger. Naboskab ledes til daglig af Hanne og Kristoffer, og vi holder til på Enghavevej 80C i København, men løser opgaver i hele landet. Hvis du har spørgsmål til vores ydelser, eller hvordan vi vil gribe en opgave an for jer, så er du meget velkommen til at kontakte os.

 

 

MISSION & VISION

VORES MISSION
Vores nuværende forbrug er ikke bæredygtigt, og hvis alle forbrugte som i Danmark, skulle vi bruge 4,2 jordkloders ressourcer. Vi vil skabe et bedre samfund – både ressourcemæssigt og socialt. Et samfund hvor vores ressourcer indgår i et cirkulært kredsløb og skaber balance mellem vores forbrug og jordklodens kapacitet.
 
VORES VISION
Vejen dertil er bedre viden og indsigt i menneskers adfærd og opfattelser om bæredygtighed, forbrug og miljø. Vi skal sætte mennesker først i udvikling af nye løsninger for bæredygtighed, teknologi og affald. Denne viden skal hjælpe virksomheder, det offentlige og organisationer med at gå forrest i omstillingen til en cirkulær økonomi.