Til forsvar for nærgenbrugsstationer og direkte genbrug

Til forsvar for nærgenbrugsstationer og direkte genbrug

85% af Københavnerne kender ikke til byens nærgenbrugsstationer. Det viser Naboskabs undersøgelse af genbrugsstationer og nærgenbrugsstationer for Københavns Kommune fra tidligere på året. Det betyder, at kun 90.000 ud af kommunens ca. 600.000 indbyggere har kendskab til dem.
 
Det skal der laves om på. Nærgenbrugsstationerne er nemlig vigtige: De er steder, hvor man kan komme med sit storskrald, glas, pap, papir, metal, elektronik osv., til genanvendelse. Men mindst ligeså vigtigt er muligheden for at bytte og genbruge.
 
Når en ting bliver genbrugt i sin oprindelige form uden at blive omdannet kaldes det direkte genbrug. Når man smider sin pande til metalaffald, behandles den og smeltes om til noget andet. Det koster ressourcer. Miljømæssigt er genanvendelse godt, men genbrug er altså bedre.
 
I Københavns Kommunes nye Ressource- og affaldsplan er der et mål om at tredoble direkte genbrug i 2024. Skal vi i mål, og det skal vi, skal vi være bedre til at udvikle og markedsføre nærgenbrugsstationerne, så borgerene i højere grad end i dag ved, at de er der samt har lyst til at bruge dem.
 

På vej mod en tredobling af direkte genbrug
Til forskel fra almindelige genbrugsstationer er nærgenbrugsstationer mindre, men tættere på borgerne. Det er en model, man har udviklet i Københavns Kommune, og ideen er, at beboere i lokalområdet nemt kan komme af med mindre mængder affald.
 
Man kan ikke komme til nærgenbrugsstationerne med bil, men til gengæld er de lette at tilgå som gågænger og cyklist, og det er muligt at låne en ladcykel, så man kan transportere ting til og fra sit hjem. Det er genbrugsstationer på byens præmisser, hvor man bor tæt og få har bil.
 
En anden forskel er, at der på alle nærgenbrugsstationer er mulighed for at bytte i såkaldte byttecentre. Det er steder, hvor man kan stille ting, som man ikke ønsker mere, men som samtidigt er for gode til at blive smidt ud. Det er godt for miljøet, og samtidigt hjælper man andre.
 
Naboskabs undersøgelse viste, at 75 % af brugerne kommer til nærgenbrugsstationerne for primært at bytte ting. Det tydeliggør, hvor stort potentialet er, hvis det at dele og bytte med hinanden bliver sat i system på en smart, tilgængelig og indbydende måde.
 
Naboskabs vision for fremtidens genbrugscentre
Vi skal, i et land som Danmark, hvor vi har et højt materielt forbrug, blive bedre til at genbruge ting direkte. En tredobling er ambitiøst, men vi skal fortsætte, for genbrug skal være normalen. Det skal være slut med at se møbler, som ikke fejler noget, stå til storskrald i de københavnske gårde. Tingene skal genbruges, hvis de virker. Vi skal væk fra køb-og-smid-væk-kulturen og arbejde mod et nyt, cirkulært forbrug.
 
Det kræver, at vi får alle med på vognen, og at alle bliver engageret, høj som lav. Skal det ske, skal kendskabet til nærgenbrugsstationerne og deres fordele udbredes. De skal markedsføres aktivt fra Københavns Kommunes side, så langt flere af indbyggerne får øjnene op for dem. Naboskabs undersøgelse viste, at en knap, man kan skrue på, er øget tilgængelighed til nærgenbrugsstationerne. For det skal være mere befordrende at genbruge end at smide ud.
 
Undersøgelsen viser også, at folk bytter og genbruger af forskellige grunde. Det kan være det miljømæssige, fordi genbrug er bedre for miljøet. Det kan være det økonomiske, fordi man kan finde gode, gratis ting. Det kan være det sociale, fordi man kan hjælpe andre, når man giver sine ting væk. Og det kan være af samfundsmæssige hensyn, fordi man er imod forbrugerisme.
 
Det er ikke afgørende, hvilken motivation der ligger bag. Det afgørende er handling, at vi gør noget. Hvis alle mennesker i verden levede som os danskere, skulle vi bruge 4,2 jordkloder for ikke at komme på kollisionskurs med vores eget eksistensgrundlag. Det skyldes bl.a. vores forbrugsvaner, og skal de ændres, er nærgenbrugsstationerne et oplagt middel, da de tilbyder rammer, der gør det let at genbruge.
 
Skal vi imødegå de påtrængende klimaforandringer, så er cirkulær økonomi, hvor ting genbruges og byttes, et afgørende skridt på vejen. Det kræver en ændring i køb-og-smid-væk-kulturen, men det kan lade sig gøre. Det er nærgenbrugsstationerne et godt bevis på.
 
Det er den vej, vi skal gå.