NÆRGENBRUGSSTATIONER - NU OG I FREMTIDEN

 

SKAL VI BYTTE?
Som led i ambitionen om at blive verdens første CO2-neutrale hovedstad, har Københavns kommune sat sig for, at tredoble mængden af direkte genbrug frem mod 2024. Det kræver, at man optimerer de løsninger, der allerede findes til direkte genbrug, men også tænker radikalt nyt.

 

METODISKE GREB
For at bistå Københavns Kommune med at øge genbruget, har Naboskab lavet en undersøgelse af mulighederne for at optimere og udvikle de 8 kommunale nærgenbrugsstationer. På nærgenbrugsstationerne kan københavnerne give, tage og bytte gratis, og dermed være med til at give tingene nyt liv. Men hvordan kan man få flere til at bruge nærgenbrugsstationerne og sikre, at der også bliver indleveret flere ting til genbrug, der ellers ville havne til storskrald?

For at finde svar på dette og meget mere har vi været i felten. Vi har talt med de nuværende brugere af nærgenbrugspladserne, dem der ikke bruger dem, genbrugsvejledere, aktører i lokalområdet og en række fremtidseksperter. Altsammen for at høre deres bud på, hvordan nærgenbrugsstationerne kan optimeres og udvikles med flere brugere og mere genbrug i sigte.

 

DATAINDSAMLINGEN ULTRAKORT

 • 200 interviews med brugere af nærgenbrugspladserne.
 • 115 observationer/brugerrejser med brugere på pladserne.
 • 160 interviews med ikke-brugere, 500 meter fra de 8 nærgenbrugsstationer.
 • 9 interviews med genbrugsvejledere.
 • 22 interviews med aktører i nærområdet i forhold til potentielle samarbejdsmuligheder.
 • 4 interviews med eksperter i digitale trends, oplevelsesøkonomi og hvordan man skaber flerfunktionelle og børnevenlige nærgenbrugsstationer i fremtiden.

 

 

VIGTIGSTE RESULTATER

 • 82 % er tilfredse med nærgenbrugsstationerne
 • 44 % kommer primært, fordi det er nemt at aflevere/hente genbrug.
 • 67 % kommer for at gå på opdagelse i byttecenteret
 • 28 % kommer for at sortere deres affald.
 • 21 % har fundet ting, der erstatter nyindkøb, og kun 13 % er motiveret af at spare penge.

Mange brugere ønsker at engagere sig i nærgenbrugsstationen som lokalt fællesskab. De vil lære at upcycle, hjælpe med at passe byttecentralen, eller tænker det er attraktivt, hvis nærgenbrugsstationen tilbød aktiviteter, og var mere end et sted for sortering og genbrug. Af dem, der ikke brugte nærgenbrugsstationerne, var der primært tre undergrupper. De borgere, som ikke er motiveret af bæredygtighedsdagsordenen; dem der ikke kender til nærgenbrugsstationen og sidst, dem der har affaldssortering og storskraldsløsninger i gården.

I rapporten giver vi en række anbefalinger til, hvordan man kan optimere på tværs af nærgenbrugsstationer, samt hvad der fungerer godt, og hvad der kan optimeres på hver enkelt nærgenbrugsstation. Vi giver også en række anbefalinger til, hvordan man med fordel kan skabe et stærkere samlet brand samt gøre nærgenbrugsstationerne mere brugervenlige, tilgængelige og fremme samarbejdet med eksterne aktører. Rapporten er ikke offentlig tilgængelig, men vi må gerne fortælle om indsigterne til alle, for hvem det kunne være relevant.

 

VI ARBEJDER MED FN’s VERDENSMÅL – for bæredygtig udvikling

   

Delmål 11.6: Minimer byernes miljøpåvirkning
Delmål 12.5: Reducer affaldsmængden betydeligt
Delmål 12.8:Udbred forståelse for bæredygtig livsstil

 

VIL DU HØRE NÆRMERE?
... Om det konkrete projekt eller vores arbejde med brugerindsigter og analyser generelt? Så ring til antropolog og projektleder Ida Neergaard (M: +45 29 91 70 83) eller partner i Naboskab Kristoffer Ravnbøl (M: +45 28 11 75 96).