FACILITERING OG INSPIRATION TIL ARBEJDSGRUPPE FOR AFFALD OG RESSOURCER


 
SAMARBEJDE MELLEM BORGERE, VIRKSOMHEDER OG KOMMUNE

Hvordan kan man arbejde med affald som ressourcer og skabe engagement for bæredygtig udvikling på tværs af kommunale institutioner, private virksomheder og civile borgere? I Roskilde Kommunes nye kvarter Musicon vil man ikke arbejde med inddragelse, men med involvering og samskabelse. En ny arbejdsgruppe bestående af repræsentanter fra de lokale virksomheder, den nyetablerede højskole og øko-bofællesskab er inde over planlægningen af kvarterets arbejde med ressourcer, allerede inden affaldsøer og dele-økonomiske platforme er bygget. Formålet er at udvikle og skabe engagement for de fælles affaldssystemer sammen med dem, der skal bruge dem.

 

ANTROPOLOGISK METODER OG FACILITERING 
Med antropologiske værktøjer til facilitering og samskabelse står Naboskab for opstartsfasen af arbejdsgruppen. Vi afholder opstartsmøde og udviklingsworkshops, så gruppens medlemmer sammen kan få forventningsafstemt tid og ressourcer samt udviklet årshjul og organisationsdiagram. Derudover skal Naboskab afholde inspirationsoplæg om deleøkonomiske løsninger på affaldsområdet – og tage arbejdsgruppen med på studietur, så de også selv kan få syn for sagen.

 
VI ARBEJDER MED FN’s VERDENSMÅL – for bæredygtig udvikling

 

 

 

 

 

Delmål 9.4: Opgrader alle industrier og infrastrukturer for bæredygtighed
Delmål 11.3: Gør byerne inkluderende og bæredygtige
Delmål 12.2: Brug og håndter naturressourcer bæredygtigt
Delmål 12.5: Reducer affaldsmængden betydeligt
Delmål 12.8: Udbred forståelse for bæredygtig livsstil

VIL DU HØRE NÆRMERE?
Om det konkrete projekt eller vores arbejde med CØ-inspiration, oplæg og facilitering generelt? Så ring til projektleder og antropolog Ida Neergaard (M: +45 29 91 70 83) eller direktør Kristoffer Ravnbøl (M: +45 28 11 75 96).