Test & implementering af 10 Naboskabe

I storbyen bor vi tæt sammen. Alligevel ejer vi allesammen mange ting, som vi sjældent bruger og ikke deler med vores naboer. For eksempel værktøj, haveredskaber, legetøj til børn, køkkenudstyr, gør-det-selv grej og meget mere. I et nytænkende projektet støttet af Miljøstyrelsen, oprettede vi "Naboskabe" i 10 boligforeninger. Her kunne beboerne deles om ting på en nem og smart måde, takket være et elektronisk låse- og registreringssystem. Naboskabene tilgås via en nøglebrik, der registrerer brugeren. Derved skabes der tillid til at låne og dele med hinanden.

Projektets formål var at undersøge effekten på miljøet ved at skabe nye vaner og sætte fokus på adfærd i forhold til brug og deling af ressourcer lokalt. For at undersøge dette udførte vi en række kvalitative brugerundersøgelser, kommunikationskampagner og events for at synliggøre Naboskabene og projektet. Derudover blev der målt data for brugen af skabene og deres indhold.

Ved at dele ressourcerne sparer beboere penge, plads og ikke mindst miljøet. Samtidig har projektet fået vigtige indsigter i, hvordan kan man i praksis sætter gang i deling og fællesskab i boligforeninger.  

Deltagerne i projektet var fra en bred målgruppe og både unge, børnefamilier og seniorer benyttede skabene. Især unge gjorde mest brug af ordningen. Over 1.100 beboere fik mulighed for at prøve kræfter med deleøkonomi i deres boligforening og/eller derigennem også fået ny viden om grøn omstilling.

VI ARBEJDER MED FN’s VERDENSMÅL – for bæredygtig udvikling

 

 

 

 

 

Delmål 11.6: De deleøkonomiske løsninger hjælper til at reducere den negative miljøbelastning pr. indbygger.
Delmål 12.5: Reducerer affaldsgenereringen igennem forebyggelse og direkte genbrug mellem naboer.
Delmål 12.8: Projektet leverede kommunikation til beboerne om bæredygtig udvikling og livsstil i harmoni med naturen.

VIL DU HØRE NÆRMERE?
Om det konkrete projekt eller vores arbejde med test og implementering af deleøkonomiske initiativer? Så ring til direktør Kristoffer Ravnbøl (M: +45 28 11 75 96).