Ny mobil storskraldsstation i Aarhus

Vi smider rigtig mange ting til storskrald. Faktisk smider vi årligt omkring 400.000 tons ting til storskrald i Danmark. Der er et kæmpe potentiale i at genbruge mere storskrald, end vi gør i dag. Men desværre er det oftest nemmere at stille ting til storskrald end til direkte genbrug. 

 

 

MENNESKER VÆLGER DEN NEMME LØSNING 

Som mennesker gør vi oftest det, der er nemt og ligetil. Også selvom vi har intentioner om at genbruge mere eller leve mere bæredygtigt. Derfor skal der etableres løsninger, som gør det let for borgerne at aflevere deres storskrald til genbrug - og hente andres storskrald.

 

Og det er netop, hvad AffaldVarme Aarhus har besluttet at gøre. I et forsøgsprojekt har de opsat en lokal storskraldsstation i Aarhus. Storskraldsstationen er mobil, og kan placeres tæt på borgernes hjem. Den er indrettet således, at der er plads til både storskrald og direkte genbrug. På den måde kan langt flere ting blive recirkuleret lokalt frem for forbrændt. 

 

 

EVALUERING AF ADFÆRD OG EFFEKT
Vi er med til at evaluere effekten af forsøget med to fokusområder: 1) borgernes adfærd og holdninger og 2) Antallet og typen af ting, der afleveres og hentes. Derfor laver vi en række antropologiske feltbesøg, der kombinerer interview og observationer med vejninger og kategoriseringer af storskraldet. På den baggrund får vi et samlet billede af, hvad der fungerer og hvad der ikke fungerer ved storskraldsstationen - og hvordan den evt. kan udbredes i resten af Aarhus. 

 

FREMTIDENS LØSNINGER FOR AFFALD OG GENBRUG 

Den innovative idé om en mobil storskraldsstation opstod, fordi Aarhus Kommune havde spurgt studerende på Erhvervsakademi Aarhus | Business Academy Aarhus, hvordan man kunne få mere genbrug og mindre storskrald på gaden. Deres bud var en sådan station. 

 

I Naboskab er vi stolte af og glade for at være med til at teste og evaluere på fremtidens løsninger for affald og genbrug. Vi er overbeviste om, at de bedste løsninger er dem, der placerer mennesker centralt i løsningen og tager højde for, at intentioner ofte skal hjælpes på vej, før de bliver til adfærd. Det er dette projekt et rigtig godt eksempel på.

 

 

VI ARBEJDER MED FN’s VERDENSMÅL – for bæredygtig udvikling

 

 

Delmål 9.4: Opgrader alle industrier og infrastrukturer for bæredygtighed
Delmål 11.6: Minimer byernes miljøpåvirkning
Delmål 12.5: Reducer affaldsmængden betydeligt
Delmål 12.8: Udbred forståelse for bæredygtig livsstil

 

VIL DU HØRE NÆRMERE?
... Om det konkrete projekt eller vores arbejde med brugerundersøgelser generelt? Så ring til projektleder og partner Kristoffer Ravnbøl på 28 11 75 96.