Convenience eller conscience? Motivationer og barrierer for genbrugelig emballage

Danskerne køber store mængder takeaway i engangsemballage, og det skaber store mængder affald. Men der findes genbrugelige alternativer til takeaway-emballage, som bl.a. New Loop, Kleen hub og ReCIRCLE står bag. Derfor har Miljøstyrelsen ønsket en forbrugerundersøgelse af fordele og ulemper ved genbrugelig takeaway-emballage. Den har vi lavet i efteråret 2021.

Du kan læse hele rapporten her

 

 

 

DET BUGNER MED TAKEAWAY

I perioden 2016-2019 steg en gennemsnitlig dansk husstands årlige forbrug af takeaway med ca. 25 %, og corona-pandemien har kun været med til at accelerere takeaway-forbruget yderligere. Takeaway medfører ofte en markant mængde engangsemballage, og tal fra Miljøstyrelsen viser, at der i Danmark årligt bruges 150 mio. fødevarebokse og 300 mio. drikkebægre i plast. Både i Danmark og EU er der lavet politiske aftaler, der har til formål at nedbringe mængden af engangsplast, og den danske hotel- og restaurationsbranche har forpligtet sig til at reducere mængderne af visse typer engangsplastemballager til takeaway med 50 % frem mod 2026. For at nå de politiske målsætninger er det nødvendigt at forstå hvilke faktorer, der påvirker forbrugernes adfærd og overvejelser i forbindelse med valg af takeaway-emballage. 

 

FORBRUGERNE SIGER ET, MEN GØR NOGET ANDET

Som led i undersøgelsen har vi kortlagt eksisterende forbrugerundersøgelser af takeaway, som alle viser at forbrugerne er positivt indstillede over for at bruge genbrugelig emballage. For eksempel viser en undersøgelse af Oceana fra 2021, at 60 % af danskerne mener, at der bør indføres et pantsystem for genbrugelige kaffekopper, og ville benytte det, hvis det fandtes, og at 50 % ville støtte et forbud mod engangskopper.

Men da vi ved, at der ofte er langt fra tanke til handling, har vi i vores forbrugerundersøgelse ikke nøjes med at bede forbrugerne udfylde et spørgeskema, vi har observeret forbrugerne og spurgt ind til deres overvejelser lige efter købet af takeaway. Desuden har vi lavet såkaldte ‘brugerrejser’ med 10 forbrugere, hvor vi har købt takeaway i genbrugelig emballage sammen med forbrugerne, mens vi har spurgt ind til og noteret fordele og ulemper. 

 

 

FORBRUGERNE TÆNKER IKKE OVER VALGET

Vores undersøgelse viser, at forbrugerne ofte ikke er opmærksomme på, at de har et emballagevalg, når de køber takeaway. Når engangsemballage er standarden på caféer og restauranter, så vælger forbrugerne passivt denne løsning, selv når genbrugelig emballage er tilgængeligt. Desuden viser undersøgelsen, at forbrugerne ikke vil være til besvær eller skille sig ud ved at vælge noget andet end standarden.

“Mange forbrugere er faktisk ligeglade, men på den gode måde. De vil gerne, men der er nogle forudsætninger, som skal være på plads” (Louise Lerche-Gredal, administrerende direktør for Plastic Change)

 

DET ER MOTIVERET AF MILJØHENSYN, MEN...

Selvom tidligere undersøgelser tyder på, at forbrugerne ikke altid anser genbrugelig emballage for at være mere miljøvenligt, viser vores undersøgelse, at langt de fleste opfatter genbrugelig emballage som det mest miljøvenlige valg. Og selvom 88 % af deltagerne siger, at den største fordel ved genbrugelig emballage er, at det er godt for miljø og klima, er dette hensyn sjældent nok til at ændre deres adfærd. Det kan forklares med, at konsekvenserne for miljø og klima ikke er tydelige her og nu. Til gengæld tyder undersøgelsen på, at pris kan have en større adfærdsændrende effekt, da lavere pris er mærkbart i købsøjeblikket.

 

PRISEN ER AFGØRENDE

Næsten en fjerdedel af forbrugerne i vores undersøgelse siger, at de ville motiveres af rabat. Det stemmer overens med en markedsundersøgelse for Plastic Change i 2021, der viser, at knap en fjerdedel af danskerne siger, at prisen er den væsentligste faktor for at anvende flere genbrugs- og opfyldelige emballager. Derfor kan restauranter og caféer spille en vigtig rolle i at ændre emballagevalget ved at gøre det miljøvenlige valg til det billige valg, som fx Riccos Kaffebar har gjort ved at sætte prisen på engangskrus til 4 kr.

 

DET ER EN VANESAG

Undersøgelsen viser også tydeligt, at forbrugerne forestiller sig, at det er meget besværligt at bruge genbrugelig emballage, fordi det skal opbevares og returneres og nogle gange kræver det en app. Men vores undersøgelse viser, at besværlighederne i langt de fleste tilfælde er ‘entrance barriers’. Nogle forbrugere betragter det endda som nemmere at bruge genbrugelig emballage, når de først er kommet i gang. Der er altså håb forude.

 

Vil du høre mere?

... Om det konkrete projekt, så giv projektleder Sofie Martine Dideriksen (M: 22 83 47 79) et ring. Vil du høre mere om vores arbejde med forbrugerundersøgelser og nedbringelse af engangsemballage generelt? Så kontakt partner og medstifter, Hanne Hjorth (M: 81 52 32 81). 

 

VI ARBEJDER MED FN's VERDENSMÅL – for bæredygtig udvikling

 

 

 

 

 

Delmål 12.2: Brug og håndter naturressourcer bæredygtigt

Delmål 12.5: Reducer affaldsmængden betydeligt

Delmål 12.6: Opfordr virksomheder til at agere bæredygtigt

Delmål 17.17: Tilskynd til effektive partnerskaber