FRA FORÆLDET BOLIG TIL LEVENDE SAMLINGSSTED

- TIL GAVN FOR BÅDE FÆLLESSKAB OG KLIMA -

 

NÅR LANDSBYUDVIKLING OG KLIMAVENLIG RENOVERING GÅR HÅND I HÅND

Bekymringer om klimaforandringer er ikke altid øverst på dagsordenen i de danske landsbyer. I stedet fylder bekymringer om dalende erhvervsaktivitet og mangel på mødesteder, hvor unge som ældre kan danne fællesskaber på tværs - og om tomme huse, som signalerer forfald og landsbydød.

 

Men en tom bygning rummer også potentiale som samlingssted for fællesskaber. Og renovering af eksisterende bygninger er tilmed et klimavenligt alternativt til nybyggeri. På den måde udgør gamle, tomme bygninger et enormt potentiale for skabelse af nye fællesskaber og udnyttelse af eksisterende ressourcer. I Nørre Aaby på Fyn blev dette potentiale udnyttet.

 

NØRRE AABY SOM FORSØGSBY

Nørre Aaby er et godt eksempel på en landsby med manglende mødesteder og udgangspunkt for fællesskab - på trods af et aktivt foreningsliv. Også i Nørre Aaby står flere gamle bygninger tomme. Derfor skrev vi i Naboskab, i samarbejde med Middelfart Kommune, en ansøgning til Trafik-, Bygge-, og Boligstyrelsens forsøgspulje for landdistriktsudvikling. I 2018 fik vi tildelt midler til både fysisk istandsættelse af en bygning til samlingssted og til en omfattende inddragelse af byens borgere. 

 

ANDERLEDES INDDRAGELSE OG AKTIV INVOLVERING

Fra 2018 til 2020 har vi faciliteret en proces, hvor vi sammen med kommunen, borgerne og erhvervslivet har:

 

  • Været neutralt bindeled mellem kommune, lokale borgere og den halvoffentlige institution.
    Det er disse aktører, der skal huse samlingsstedet.
  • Samlet indsigter om borgernes behov og drømme for Nørre Aabys fremtidige samlingssted.
    De ultralokale indsigter er indhentet med bl.a. aktørkortlægninger, borgerkaffe i private hjem og workshops med byens unge.
  • Opstartet og faciliteret et brugerråd for det lokale samlingssted.
    Her sidder der repræsentanter fra kommune, erhvervsliv, ungelivet og borgerne generelt.
  •  

 

FRA TOM 50’ER BOLIG TIL LEVENDE SAMLINGSSTED

På baggrund af borgernes ønsker, praktikaliteter og økonomiske overvejelser, faldt valget på den gamle inspektørbolig i forlængelse af Vestfyns Kultur- og Idrætscenter, som havde stået tom længe. Men ikke længere. Med inputs til samlingsstedets indhold og funktion, har Middelfart Kommune stået for istandsættelsen af boligen, der medio 2020 står som et totalrenoveret samlingssted.

 

Samlingsstedet kan fremover benyttes af alle byens borgere. Alt efter behov kan borgerne og brugerrådet fylde samlingsstedet med fleksibelt inventar og alt fra fællesspisninger til IT-undervisning for ældre eller E-sport for unge.

 

VI ARBEJDER MED FN’s VERDENSMÅL – for bæredygtig udvikling

 

 

 

 

 

Delmål 11.3: Gør byerne inkluderende og bæredygtige

Delmål 11.a: Styrk god national og regional byplanlægning

Delmål 12.2 Inden 2030 skal der opnås en bæredygtig forvaltning og effektiv udnyttelse af naturressourcer.

 

VIL DU HØRE NÆRMERE?
Om det konkrete projekt eller vores arbejde med borgerinddragelse og byudvikling? Så ring eller skriv til partner og medstifter Kristoffer Ravnbøl (28 11 75 96, kr@naboskab.dk).