BORGERINDDRAGELSE & LANDSBYUDVIKLING - MIDDELFART KOMMUNE


 
LANDSBYERNE ER UDFORDRET 
Mange danske landsbyer er udfordret af faldende erhvervsaktivitet, stigende alderssammensætning, færre ressourcer til byfornyelse og generel manglende  sammenhængskraft. Der efterspørges derfor nye måder at organisere borgere, erhvervsliv og kommune i mere forpligtende samarbejder, der kan tilføre ressourcer til den fortsatte lokale udvikling og drivkraft i landsbyerne på sigt.
 
NYT MØDESTED TIL FÆLLESSKAB
I samarbejde med Middelfart Kommune skal Naboskab for Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen skabe et nyt kulturhus i landsbyen Nørre Aaby. Formålet med projektet er, at involvere lokale borgere, brugere og erhvervslivet i at skabe mere fællesskab, byliv og sammenhængskraft og dermed gøre Nørre Aaby til en levende, attraktiv og levedygtigt by, både fysisk, økonomisk og organisatorisk.

 
GENNEMGÅENDE INDDRAGELSESPROCES
Nabpskab står for en gennemgående proces med inddragelse af byens aktører. Helt konkret står Naboskab for:

  • Gennemgående borgerinddragelse af byens borgere og erhvervsliv
  • Sikre at særligt de unge bliver involveret i projektet
  • Skabe et nyt attraktivt kulturhus og byrum i landsbyen
  • Udvikle et byudviklingsråd, der kan fremme udvikling og være bindeled mellem borgere, kommune og erhverv

På længere sigt er formålet at sprede den indsigt, som projektet skaber, så det kan inspirere og hjælpe andre landsbyudviklingsprojekter i en dansk kontekst. Projektet kan på den måde vise, hvordan fremtidens aktive medborgerskab og velfærd kan se ud i Danmarks mange landsbyer.
 
LÆS OM PROJEKTET I FYNS STIFTTIDENDE HER
 
VI ARBEJDER MED FN’s VERDENSMÅL – for bæredygtig udvikling

 

 

 

 

 

Delmål 11.3: Gør byerne inkluderende og bæredygtige

Delmål 11.a: Styrk god national og regional byplanlægning

VIL DU HØRE NÆRMERE?
Om det konkrete projekt eller vores arbejde med borgerinddragelse og byudvikling? Så ring eller skriv til partner og medstifter Kristoffer Ravnbøl (M: +45 28 11 75 96, E: kr@naboskab.dk).