Cirkulær forretningsudvikling - fra tanke til handling

Der er mange gode grunde til at overgå til en cirkulær forretningsmodel og eksempelvis udnytte restprodukter til nyproduktion eller upcyclede produkter. Men det kan også være en uoverskuelig opgave - for hvordan gør man helt præcist? Hvor starter man henne og hvad skal man gøre? Gennem programmet CØ SMV hos Lifestyle and Design Clusters med støtte fra EU har Naboskab hjulpet virksomheden MatKon med at udvikle deres cirkulær forretningsmodel.
 
VISIONEN: ELEKTRONIKREST BLIVER TIL NYE PLASTIKPRODUKTER

MatKon modtager aflagte elektronikprodukter fra bl.a. telebranchen og reparerer det, hvis muligt. Det, der ikke kan repareres, skiller de ad for at sende værdifulde elektronikkomponenter til genanvendelse. Efter den proces er gennemført er der dog et rest på flere tons overskudsplast, fordi 50-70 pct. af produkterne er lavet i hård plastik. Derfor har vi hjulpet MatKon med at etablere en cirkulær forretningsmodel, hvor plastikken omstøbes til nye produkter, som de kan sælge på markedet.
 
HVORDAN OMSTILLER MAN I PRAKSIS?

For at hjælpe MatKon i gang med den cirkulære omstilling, har vi:

  1. Analyseret ressourceanvendelsen i den cirkulære forretningsmodel
  2. Udregnet, hvor stor CO2-besparelsen ville være
  3. Rådgivet MatKon i udviklingen af en cirkulær forretningsmodel 
  4. Undersøgt markedet for mulige samarbejdspartnere og aftagerkanaler

Med andre ord har vi først analyseret, hvor meget energi det ville kræve, og hvor meget emballage, MatKon ville bruge i forbindelse med at sælge de nye varer. Derfra har vi regnet på, hvor stort et CO2-aftryk, det har, og hvor meget CO2, MatKon ville kunne spare ved omstillingen. Vi har bistået med rådgivning og sparring ved interne workshops og hjulpet MatKon med at finde potentielle aftagerkanaler til de nye plastprodukter og samarbejdspartnere, der kan hjælpe med at indlevere elektronikprodukterne til reparation og genanvendelse.

 

EN CIRKULÆR FORRETNINGSMODEL MED FLERE CIRKLER

Arbejdet har resulteret i dette grønne add-on i MatKons forretningsmodel:


 
Projektet er en del af “Øget vækst gennem cirkulære forretningsmodeller i SMV’er” hos netværket LDC. Næste ansøgningsrunder er 22. maj 2020.
 
VI ARBEJDER MED FN’s VERDENSMÅL – for bæredygtig udvikling

        

Delmål 9.4: Opgrader alle industrier og infrastruktur for bæredygtighed
Delmål 12.2: Brug og håndter naturressourcer bæredygtigt
Delmål 12.5: Reducer affaldsmængden betydeligt
Delmål 12.6: Opfordr virksomheder til at agere bæredygtigt
Delmål 17.17: Tilskynd til effektive partnerskaber
 

VIL DU HØRE NÆRMERE?
... Om det konkrete projekt eller vores arbejde med cirkulær økonomi generelt? Så ring eller skriv til projektleder og partner, Kristoffer Ravnbøl (+45 28 11 75 96, kr@naboskab.dk).