ADFÆRDSANALYSE TIL KAMPAGNE OM MARINT AFFALD

"Naboskab har leveret en grundig og professionel analyse og rapport til vores kampagne om affald i havet. De har formået at omsætte indsigter fra en svær målgruppe til brugbare anbefalinger. Derfor har analysen spillet en væsentlig rolle i kampagnens strategi og kommunikation til målgruppen"
(Flemming Mieth, Direktør Rostra Kommunikation A/S)

 
ADFÆRDSINDSIGTER TIL STOR NATIONAL KAMPAGNE 
Der er i gennemsnit 13.000 stykker plastikaffald per kvadratkilometer i havet - og mængderne er stigende. Forurening i havet er en del af FN's 17 verdensmål, affaldet kommer primært fra land og skal forebygges inden, det ender i havet. Selvom maritimt affald er en stor global udfordring, så kræver det lokal viden og lokale løsninger for at det kan forebygges. I samarbejde med Rostra Kommunikation og PlanMiljø er Naboskab hjulpet Miljø- og Fødevareministeriet med en kommunikationskampagne for forebyggelse af maritimt affald i Danmark. Formålet med kampagnen er at skabe synlighed og mere viden omkring de gode og lavpraktisk løsninger til forebyggelse af maritimt affald blandt dem, der færdes på hav og havne i dagligdagen. 
 
INDDRAGE DE LOKALE SOM EKSPERTER
I Naboskab tror vi på, at dem der bruger havne og hav er eksperter i de lokale forhold. Disse mennesker bærer selv nøglen til forebyggelse af maritimt affald. Konkret har Naboskab stået for to brugerundersøgelser og adfærdsanalyser blandt erhvervsfiskere og lystsejlere i en række udvalgte danske havne: Svanemøllen, Sydhavn, Gilleleje, Hanstholm, Thyborøn og Skagen. På baggrund af en række antropologiske feltbesøg med brug af deltagelse, observation og 50 kvalitative interviews, har vi skabt dybe indsigter i målgrupperne motivationer, barrierer og løsninger på affaldsproblemet på havn og hav
 
7 KONKRETE ANBEFALINGER TIL AT ÆNDRE ADFÆRD
Disse indsigter har vi omformet til 7 konkrete anbefalinger, der sammen med Danmarks Fiskeriforening skal være med til at målrette og sikre effekt af kommunikationskampagnen. Vores analyser udgives af Miljøstyrelsen i andet halvår af 2018. Offentliggørelsen har til formål at øge den generelle viden om målgrupperne og deres forhold til affald på havn og hav, langt efter informationskampagnen er færdig.
 
LÆS MERE OM KAMPAGNEN PÅ MILJØSTYRELSENS HJEMMESIDE
 
SE EN AF KAMPAGNE FILMENE HER
 
VI ARBEJDER MED FN’s VERDENSMÅL – for bæredygtig udvikling

 

 

 

 


Delmål 12.2:
Brug og håndter naturressourcer bæredygtigt
Delmål 12.5: Reducer affaldsmængden betydeligt
Delmål 12.8: Udbred forståelse for bæredygtig livsstil
Delmål 14.1:  Reducer forurening af havet
Delmål 14.2: Beskyt og genopret økosystemer
Delmål 14.4: Gør fiskeriet bæredygtigt

VIL DU HØRE NÆRMERE? Om det konkrete projekt eller vores arbejde med adfærdsanalyser generelt? Så ring til projektleder og antropolog Ida Neergaard (M: +45 29 91 70 83) eller direktør Kristoffer Ravnbøl (M: +45 28 11 75 96).