Affaldssortering på Lille Værløse Skole

 
HVORDAN KOMMER SKOLER I GANG MED AT AFFALDSSORTERE?
I 2018 indførte Furesø Kommune som pilotprojekt affaldssortering på Lille Værløse Skole. Formålet med pilotprojektet har været at finde ud af, hvordan kommunen bedst muligt udruller affaldssortering på resten af kommunens skoler - til gavn for miljøet og til læring for eleverne. Vi har evalueret sorteringsprojektet for ved at undersøge elevernes adfærd og holdninger og omsatte indsigterne til konkrete anbefalinger om affaldsbeholdernes udformning, fraktioner og placering. Det har vi gjort med udgangspunkt i antropologiske, kvalitative metoder.
 
FELTBESØG, SPØRGESKEMAER OG STIKPRØVER
Vi lavede en indledende spørgeskemaundersøgelse på klasseniveau, hvorefter vi besøgte skolen tre gange med fokus på hhv. ind-, mellem- og udskolingen. På feltbesøgene har vi interviewet og laget 'brugerrejser' med 27 elever, hvor vi har fulgt dem udføre duksenes tømningstjans. Derudover har vi observeret lærere og elever i undervisning og frikvarterer og taget stikprøver af 66 affaldsbeholdere. Undersøgelsen viste store forskelle på tværs af skoletrin og gav værdifuld indsigt i, hvordan man helt lavpraktisk igangsætter affaldssortering med alt hvad det indebærer af viden og praktikaliteter. Undersøgelsen skal dermed hjælpe til at sikre, at den fremtidige generation forstår og formår at sortere.
 
LILLE VÆRLØSE VAR BLOT DEN FØRSTE
Med udgangspunkt i evalueringsrapporten har Furesø Kommune udrullet affaldssortering på yderligere tre skoler i kommunen med udgangspunkt i læringerne fra pilotprojektet om hvilke klasser, der skal have medansvar, hvilke fraktioner, der skal indføres og hvordan sorteringen kommer bedst fra start. Udrulningen er dog blevet afbrudt af COVID-19-hjemsendelsen af landets elever, men planen er, at samtlige af kommunens skoler skal sortere - ligesom størstedelen af kommunens institutioner.
 
SE INDSLAG OM PROJEKTET I TV2 NYHEDERNE HER
 
SE VORES VIDEO AF EVALUERINGEN HER:

 

VI ARBEJDER MED FN’s VERDENSMÅL – for bæredygtig udvikling

 

 

 

 


Delmål 4.7:
Undervis i bæredygtig udvikling og verdensborgerskab
Delmål 11.6: Minimer byernes miljøpåvirkning
Delmål 12.8: Udbred forståelse for bæredygtig livsstil

 
VIL DU HØRE NÆRMERE?

... Om det konkrete projekt eller vores arbejde med brugerundersøgelser generelt? Så ring til partner og medstifter Kristoffer Ravnbøl (M: +45 28 11 75 96)