Affaldssortering på Lille Værløse Skole


 
HVORDAN FÅR MAN UDRULLET AFFALDSSORTERING PÅ SKOLER?
Furesø Kommune har som pilotprojekt indført affaldssortering på Lille Værløse Skole. Formålet med pilotprojektet har været at finde ud af, hvordan kommunen bedst muligt udruller affaldssortering på resten af kommunens skolens. Til gavn for miljøet og til læring for eleverne. Vi har evalueret sorteringsprojektet for Furesø Kommune ved at lave en brugerundersøgelse af elevernes adfærd og holdninger, som vi har omsat til konkrete forslag til affaldsbeholdernes udformning, fraktioner og placering. Det har vi gjort med udgangspunkt i antropologiske, kvalitative metoder.
 
FELTBESØG, SPØRGESKEMAER OG STIKPRØVER
Vi har udført en indledende spørgeskemaundersøgelse og tre feltbesøg med fokus på hhv. ind-, mellem- og udskolingstrinnet. I løbet af feltbesøgene har vi interviewet og foretaget bruger-rejser med 27 elever, hvor vi har fulgt dem udføre duksenes tømningstjans. Derudover har vi foretaget ca. 20 timers observation og taget stikprøver af 66 affaldsbeholdere. Resultaterne af undersøgelsen er vigtige for at sikre en succesfuld udrulning af affaldssortering på landets folkeskoler og sikre at den fremtidige generation forstår og formår at sortere.
 
LÆS EVALUERINGSRAPPORTEN HER
 
SE INDSLAGET PÅ TV2 NYHEDERNE HER
 
SE VORES EGEN VIDEO AF EVALUERING HER:

 

VI ARBEJDER MED FN’s VERDENSMÅL – for bæredygtig udvikling

 

 

 

 


Delmål 4.7:
Undervis i bæredygtig udvikling og verdensborgerskab
Delmål 11.6: Minimer byernes miljøpåvirkning
Delmål 12.8: Udbred forståelse for bæredygtig livsstil

VIL DU HØRE NÆRMERE?

... Om det konkrete projekt eller vores arbejde med brugerundersøgelser generelt? Så ring til partner og medstifter Kristoffer Ravnbøl (M: +45 28 11 75 96)