Todages kursus i konflikthåndtering og antropologisk dialog

Mange kommunale og statslige sagsbehandlere oplever stor utilfredshed blandt borgere, virksomheder og andre aktører, når de går på arbejde. De oplever, at borgerne stiller større krav, og at konflikterne eskalerer til nye højder. Det kan i værste fald betyde faldende trivsel, tryghed og en følelse af utilstrækkelighed i jobbet.
 

 
I samarbejde med Regionernes Videncenter har vi udviklet og faciliteret et todages kursus for 30 medarbejdere, der arbejder med råstofprojekter. Kurset var skræddersyet målgruppens behov på baggrund af en antropologisk forundersøgelse. Med viden om medarbejdernes udfordringer og ønsker til nye færdigheder, udviklede vi oplæg og øvelser til kursisterne. 

 

Det blev til et todages kursus, som bl.a. gav indblik i:

  • System 1 og 2 - og hvorfor mennesker altid vil modsætte sig forandringer
  • 6 adfærdsprincipper til at forstå og håndtere dialogen, borgeren eller andre aktører 
  • Konflikttrappen, de 5 konflikttyper og hvordan du forebygger konflikter 
  • Kropssprog - hvordan du gør kroppen til en aktiv medspiller
  • 5 antropologiske metoder til at forstå og tackle din målgruppe bedre
  • Antropologiske værktøjer til målgruppeanalyse og udvikling af personas 


Ud over ovenstående fik kursisterne også en workbook med en række øvelser og adfærdsprincipper med sig hjem. Indbefattet i kurset er også mulighed for at sparre med os, når deltagerne skal i gang med at implementere de nye arbejdsgange i dagligdagen.
 

 
Efter kurset svarede 37 % af deltagerne i en online evaluering, at de var tilfredse, og 63 % at de var særdeles tilfredse med kursets faglige indhold. Og samtlige deltagere svarede, at kurset i nogen eller høj grad har givet dem ny viden om det aktuelle emne.
 
Med kursisternes egne ord ...

Jeg har fået en forståelse for de grundlæggende adfærdsprincipper for, hvordan folk reagerer, og hvordan jeg selv kan være forberedt. Der er flere værktøjer, som jeg har tænkt mig at anvende - specielt når jeg skal kommunikere med borgere”.

“Jeg synes, at I (Naboskab) har sat jer utroligt godt ind i tingene om råstoffer - imponerende godt gået!” 

“Det har været utroligt spændende, og jeg har fået mange gode inputs til at håndtere dialogen mellem os og borgere - både enkeltpersoner og større forsamlinger - samt om kommunikation “In Real Life” og på skrift/telefon. Super spændende at lære så meget om de basale systemer i mennesker".

 
Er du blevet nysgerrig?

Hvis du vil høre mere om kursets indhold eller vores arbejde med dialog og konflikthåndtering, er du velkommen til at kontakte Idain@naboskab.dk eller 29917083.

 

VI ARBEJDER MED FN’s VERDENSMÅL – for bæredygtig udvikling

 

 

 

 

Delmål 12.2: Brug og håndter naturressourcer bæredygtigt