Kursus i antropologisk dialog og samskabelse

I tæt samarbejde med Energinet har vi tilrettelagt og faciliteret et todages kursus for 16 af virksomhedens medarbejdere. Med udgangspunkt i medarbejdernes egne udfordringer og ønsker til nye færdigheder inden for dialog og samskabelse, har vi udviklet oplæg og øvelser specielt tilpasset dem. 

 

Oplæg, øvelser og relevans

Kurset er designet til at klæde kursisterne på med bedre færdigheder inden for antropologisk dialog og samskabelse, der kan lette udførelsen af deres daglige arbejde.  

Som forberedelse til kurset udførte vi en antropologisk forundersøgelse, der gjorde det muligt for os at tilrettelægge kurset efter kursisternes specifikke behov og hverdag. Selve kurset var designet som en vekselvirkning mellem oplæg og øvelser. Det sikrer, at den nye viden bundfælder sig bedst muligt hos kursisterne.

 

Den antropologiske værktøjskasse

Henover kursets to dage blev kursisterne introduceret til en række værktøjer inden for antropologi: 

  • System 1 og 2 - og hvorfor mennesker altid vil modsætte sig forandringer
  • Seks adfærdsprincipper til at forstå og håndtere dialog, borger eller andre aktører
  • Konflikttrappen, de fem konflikttyper og hvordan man forebygger konflikter 
  • Kropssprog - hvordan man gør kroppen til en aktiv medspiller
  • Fem antropologiske metoder til at forstå og tackle din målgruppe bedre
  • Antropologiske værktøjer til målgruppeanalyse og udvikling af personas 

 

Ud over ovenstående fik kursisterne også en workbook med en række øvelser og adfærdsprincipper med sig hjem. Efter kurset fik de desuden mulighed for at sparre med os i forbindelse med, at de implementerer den nye viden i deres daglige arbejde.

 

Med kursisternes egne ord:

Rigtig god vekselvirkning mellem teori og praksis (...) Antropologien virker som en øjenåbner. Topkarakter!”

“Jeg har fået nogle konkrete værktøjer, som jeg kan bruge i min hverdag og jeg har fået tid og mulighed for at reflektere over praksis og processer - og hvordan de med- og modarbejder relationer”

 

Kurset er det første i en række af kurser i samskabelse og antropologisk dialog, som Naboskab afholder i samarbejde med Energinet. 

 

 

Vil du høre mere?

..... Om det konkrete kursus eller vores arbejde med undervisning i antropologisk dialog, samskabelse og konflikthåndtering? Så ring til forretningsudvikler Nina Nagskov Jørgensen (+45 22 45 31 22) eller partner og medstifter, Kristoffer Ravnbøl (+45 28 11 75 96).

 

VI ARBEJDER MED FN's VERDENSMÅL – for bæredygtig udvikling

 

 

 

 

Delmål 12.8: Udbred forståelse for bæredygtig livsstil

Læs mere om vores arbejde med verdensmålene her.