"I SIDSTE ENDE ER DET JO ET SPØRGSMÅL OM KRONER OG ØRER"

Byggebranchen står for en stor del af landets CO2-udledning. Men med løse ansættelser og akkord-lønnede medarbejdere bliver adfærden på byggepladsen hurtigt “et spørgsmål om kroner og ører”. Derfor har brancheorganisationen Kooperationen søsat projektet Bæredygtighed i Byggebranchen. Projektets formål var at lave en kampagne fokuseret på, hvor stort et klimaaftryk byggepladsens medarbejdere sætter, når de er på arbejde - og hvordan de kan mindske det.
Det har vi i Naboskab hjulpet med.

 

 

HVEM ER BYGGEBRANCHENS MEDARBEJDERE?

Hvis man vil målrette en kampagne til rigtige mennesker, kræver det indsigt i rigtige menneskers hverdag. Naboskab har derfor hjulpet kampagnen på vej med en antropologisk undersøgelse af medarbejderes adfærd og holdninger til bæredygtighed. På baggrund heraf har vi videregivet anbefalinger til Kooperationens kampagne. 

 

MERE KONKRET HAR VI:

  • Interviewet det københavnske byggefirma Logik & Co.
  • Observeret og interviewet medarbejdere på en byggeplads i Skanderborg
  • Deltaget i en brancheworkshop arrangeret af Kooperationen
  • Udviklet anbefalinger til kampagnen

 

HVOR TRYKKER SKOEN?

Resultaterne var tydelige. Selvom affaldssortering er en fast del af håndværkernes dagligdag, lider byggebranchen fortsat under billige materialer, der i stor stil skrottes. Ifølge håndværkerne skal omstillingen komme oppefra - både fra ændringer i Byggeloven, fra bygherre, arkitekt og selvfølgelig ledelsen i det enkelte byggefirma. 

 

SE MERE HER:

Projektet er finansieret af EU-puljen “Frame, Voice, Report!”. Vi kan også hjælpe din ansøgning til puljer og fonde på vej. Læs mere om et samarbejde med os her.

 

VI ARBEJDER MED FN’s VERDENSMÅL – for bæredygtig udvikling

        

Delmål 11.6: Minimer byernes miljøpåvirkning
Delmål 12.2: Brug og håndter naturressourcer bæredygtigt
Delmål 12.5: Reducer affaldsmængden betydeligt
Delmål 12.6: Opfordr virksomheder til at agere bæredygtigt
Delmål 13.3: Opbyg viden og kapacitet til at imødegå klimaforandringer

 

VIL DU HØRE NÆRMERE?
... Om det konkrete projekt eller vores arbejde med brugerundersøgelser generelt? Så ring til projektleder og partner Hanne Hjort (+45 81 52 32 81).