KONFLIKTHÅNDTERING OG ANTROPOLOGISK DIALOG

Fjernvarme, solceller, klimatilpasning - den grønne omstilling er afhængig af udviklingen af infrastruktur og forsyning. Det kræver ofte store anlægsprojekter, der involverer og påvirker entreprenører, borgere og kunder. Det kan føre til konfliktsituationer, der kan være meget ubehagelige, og påvirke de berørte medarbejderes hverdag og trivsel. Omvendt kan dialog og rettidig nedtrapning af konflikter sikre bedre procesforløb og sikre god trivsel hos medarbejderne.

 

Naboskab har udviklet et kursus i antropologisk dialog og konflikthåndtering, der styrker kursisternes evne til at foregribe, identificere og nedtrappe konflikter og indgå i antropologisk dialog med interessenter. Kursets indhold bygges op omkring deltagernes egne oplevelser og udfordringer fra hverdagen, så indholdet altid er særligt tilpasset målgruppen. 

 

FORMÅL OG MÅLGRUPPE

Kurset henvender sig til projektledere, kommunikations- og kundeservicemedarbejdere, driftsmedarbejdere og andre, der har brug for både skriftlige og mundtlige værktøjer til at håndtere konflikter og skabe bedre dialog med borgere, samarbejdspartnere, kolleger og entreprenører på projekter og tiltag inden for grøn omstilling.

 

RESULTAT

Kurset klæder deltagerne på med viden, indsigter og værktøjer i kommunikation, dialog og konflikthåndtering og forsyner dem med en bedre forståelse for menneskers adfærd generelt. Samlet set vil deltageren gå fra kurset med fire resultater:

 

  • Indsigt i de psykologiske mekanismer bag konflikt og menneskers adfærd, samt redskaber til at kommunikere konstruktivt, både telefonisk, skriftligt og ved det personlige møde. 
  • Konkrete værktøjer til at skabe konstruktiv og positiv dialog med kunder, borgere, entreprenører eller andre samarbejdspartnere og interessenter. 
  • Træning i at forstå konflikter, herunder konflikttype og egen konfliktstil, samt indførsel i konflikttrappen og brugen af den til at foregribe, håndtere og nedtrappe konflikter.
  • Indblik i hvordan antropologiske metoder som aktiv lytning, kropssprog og observation kan bruges aktivt til at skabe bedre relationer, målrette kommunikation og dermed minimere konflikt.

 

KURSETS OPBYGNING

Forud for vores kurser afholder vi dels interviews med 3-5 deltagere for at høre om deres opgaver, udfordringer samt forventninger til kurset. Derudover udsender vi en forberedelses mail til samtlige deltagere. Formålet er at klæde vores facilitatorer på med et indblik i deltagernes hverdag samt at give os mulighed for at tilpasse kursusmaterialet mest muligt til målgruppens ønsker og behov. 

 

Vores kurser i konflikthåndtering og antropologisk dialog strækker sig som udgangspunkt over to kursusdage, enten i træk eller med ca. en uges mellemrum. Det er vores erfaring, at dette format fungerer optimalt i forhold til deltagernes oplevede udbytte og i forhold til at omdanne den dybe læring fra kurset til aktiv viden. Kontakt os HER, hvis I har særlige ønsker eller spørgsmål til opbygning og forløb.

 

På kurset får deltagerne blandt andet: 

  • Indblik i de psykologiske mekanismer bag adfærd og konflikt baseret på forskning og anerkendte modeller og redskaber. 
  • Træning i effektive værktøjer og redskaber til antropologisk dialog og konflikthåndtering.
  • En workbook med øvelser og key points fra kurset, som kan implementeres direkte i deltagernes dagligdag. 
  • Mulighed for opfølgende evaluering og kort sparring med Naboskab efter kursets afslutning. 

Et kursus i konflikthåndtering og antropologisk dialog tilrettelægges og ledes af to af Naboskabs dygtige undervisere. Undervisningen er opbygget som en vekselvirkning mellem oplæg, refleksion og øvelser, hvor nye øvelser bygger oven på tidligere øvelser og viden.

KURSUS MED NABOSKAB

Naboskab er specialiseret i arbejdet med adfærd inden for grøn omstilling. Naboskab har arbejdet med kommuner, organisationer og virksomheder i hele landet. Vi tilbyder kurser, uddannelse og brugerundersøgelser, der øger indsigten i menneskers motivation, adfærd, kommunikation, konflikt og holdninger. 

 

Vi skræddersyer vores kurser, så de passer til netop jeres målgruppe. Kontakt partner og medstifter, Kristoffer Ravnbøl, herunder for at høre om muligheden for et skræddersyet kursus til jer. 

 

INTERESSERET?

Har du spørgsmål til kurset, eller ønsker du at vide mere om hvad vi ellers tilbyder af kurser og workshops? Så kontakt Kristoffer, som står klar til at svare på alle dine spørgsmål.

 

"I Region Sjælland var vi meget glade for kurset i konflikthåndtering og dialog. Kurset har givet medarbejderne et fælles sprog om konflikthåndtering og værktøjer til at arbejde med de udfordringer, de oplever."

 

Ane-Marie Westergaard,

Chef for jordforurening og grundvandsbeskyttelse, Region Sjælland 

“Jeg har fået teori på, hvad jeg faktisk gør, og hvorfor det virker – og nogle gange “ikke virker” – antropologien virker som en øjenåbner! Kurset får topkarakter” 

Kursist

“Spændende og godt at sætte konflikthåndtering i system (…) Jeg føler, at min nuværende viden og erfaring er “limet sammen i et mere helhedsbillede/metode”. Tak!”

Kursist

“Det har været to gode og inspirerende dage med jer. Jeg har fået et mere nuanceret billede af de dynamikker der er på spil. Super”

Kursist