KONCEPTUDVIKLING OG RÅDGIVNING OM DELEØKONOMI

Kofoeds Skole har hjulpet socialt udsatte mennesker siden 1928. I de seneste år har Kofoeds Skole også fokuseret aktivt på bæredygtighed i form af energirenovering, CO2 besparelse og genbrug af materialer. I sin strategi for Fremtidens Kofoeds Skole lægges der yderligere vægt på at skabe et social mødested med bæredygtighed og lokal deleøkonomi som omdrejningspunkt. Fremtidens Kofoeds Skole bliver en landsby i storbyen hvor lokalområdet mangfoldige borgergrupper kan mødes.

Naboskab har hjulpet Kofoeds Skole med rådgivning og vejledning til, hvordan de kan skabe en platform for lokal deleøkonomi og fællesskab. Rådgivningen har taget udgangspunkt i vores erfaring med deleøkonomi, herunder deleting, teknologi, forsikring, sikkerhed og ansvar. Der er blevet udarbejdet en række skriftlige oplæg med idéer og inputs, konkrete forslag og anbefalinger. Materialet er sammensat i bilag, der kan bruges i fondsansøgninger og projektbeskrivelser til at realisere Kofoeds Skoles visioner på området.

VI ARBEJDER MED FN’s VERDENSMÅL – for bæredygtig udvikling


 

 

 

 

Delmål 11.6: Rådgivning om deleøkonomiske løsninger, som har dokumenteret effekt i at reducere den negative miljøbelastning pr. indbygger. Bidraget med fundraising-hjælp, så fremtidige projekter er mere økonomisk bæredygtige.
Delmål 12.8: Rådgivningen om fysiske deleøkonomiske løsninger hjælper til at sikre, at mennesker på Kofoed skole har den relevante information og viden om bæredygtig udvikling og livsstil i harmoni med naturen.

VIL DU HØRE NÆRMERE?
Om det konkrete projekt eller vores arbejde med rådgivning i forhold til CØ og deleøkonomi generelt? Så ring til direktør Kristoffer Ravnbøl (M: +45 28 11 75 96).