Hvordan virker skilte på og omkring Københavns nærgenbrugsstationer?

I Københavns Kommune er der de senere år skudt små, urbane nærgenbrugsstationer op, som er tiltænkt gående og cyklister. De tager imod mindre mængder affald og ting til byttehjørnet, hvor det er muligt at gøre sig et gratis genbrugsfund. 

 

Ét af byrumskiltene i nærområdet

 

Problemet er bare, at mange borgere ikke ved, at de findes. Det viste den omfattende undersøgelse af nærgenbrugsstationerne, som vi lavede i 2020 (læs mere her). Som et pilotprojekt i foråret 2021 har Teknik og Miljøforvaltningen i Københavns Kommune derfor sat tre typer skilte op på og omkring Enghave og Hørgården nærgenbrugsstationer for at øge synligheden. Og vi har evalueret effekten med en antropologisk minianalyse.

 

FORSØGET

På hver station blev der sat:

  1. Et informationssskilt ved indgangen til stationerne
  2. To slags synlighedsskilte uden for stationerne:
  • Et banner på siden af stationen
  • To beachflag ved indgangen i åbningstiden
  1. Tre byrumsskilte i nærområdet

For at blive klogere på skiltenes effekt har vi undersøgt, hvordan brugere og forbipasserende opfatter og reagerer på skiltene. Helt konkret har vi interviewet og observeret forbipasserende ved alle skilte, og vi har talt med genbrugsvejlederen på de to stationer. På baggrund heraf har vi lavet konkrete anbefalinger til Teknik- og Miljøforvaltningens arbejde med at synliggøre stationerne.  

 

Beachflag ved indgang

 

VIRKER SKILTENE SÅ?

Både ja og nej. Skiltenes grønne farve fortæller en historie om bæredygtighed, som de forbipasserende lynhurtigt fanger. De opfatter desuden de blafrende beachflag som indbydende, hyggelige og festlige, og genbrugsvejlederen har oplevet en klar stigning i antallet af førstegangsbesøgende, som nu i stedet for at skule ind over hegnet, bevæger sig ind på stationen. Med andre ord har beachflagene haft en mærkbar effekt. Men det samme gælder ikke for alle skiltene.

 

JO STØRRE, JO BEDRE ... ELLER?

Nej. Det viser denne undersøgelse tydeligt. Mange forbipasserende lægger slet ikke mærke til det enorme banner eller de store byrumsskilte, som gør opmærksom på stationerne. Og hvis de gør, opfanger de ikke budskabet. Det skyldes primært, at skiltene ikke befinder sig i de forbipasserendes færdselsretning; at overskriften ikke fortæller et klart og tydeligt budskab; og at de ikke er intuitive (nok) at aflæse. Fx kunne de forbipasserende ikke pege i retning af stationen, selvom de stod og kiggede på byrumsskiltets landkort. 

 

Banner på siden af stationen

 

MENNESKERS OPMÆRKSOMHED ER BEGRÆNSET

Der er meget, der kæmper om det moderne menneskes opmærksomhed, både fysisk og virtuelt, ydre faktorer og indre tanker. Det betyder, at selv de mest iøjnefaldende skilte kan gå ubeset hen. Hvis borgernes opmærksomhed skal fanges, skal skiltene være umulige at undgå. De skal placeres i de bløde trafikanters synsfelt og skille sig ud fra omgivelserne. 

 

TRE GODE RÅD

De tre bedste råd, vi kan give videre til din kommunikation, er derfor:

1) Gør dit budskab klart: Lav én pointe per skilt - og skriv den i overskriften

3) Tal til intuitionen: Brug farver og symboler frem for tekst og landkort

3) Placer skiltet i din modtagers synsretning - ellers går selv de største skilte ubemærket hen

 

Vil du høre mere?

... om den konkrete undersøgelse eller vores arbejde med genbrugsstationer generelt? Så kontakt projektleder Sofie Martine Dideriksen (+45 22 83 47 79) eller partner og medstifter, Kristoffer Ravnbøl (+45 28 11 75 96).

 

VI ARBEJDER MED FN's VERDENSMÅL – for bæredygtig udvikling

 

 

 

 

 

Delmål 11.6: Minimer byernes miljøpåvirkning

Delmål 12.8: Udbred forståelse for bæredygtig livsstil