Hvordan får vi skoler og børn til at affaldssortere?

Hvordan får vi skoler og børn til at affaldssortere?

"Affaldssortering er meget, meget spændende. Jeg synes, det burde være på alle skoler. Det er nemt og miljøvenligt! Og så lærer man det også, så man kan det, når man bliver voksen" (4. klasses elev, Lille Værløse skole)

Det giver god mening, at skolerne sorterer. Børn er fremtidens forbrugere og dem, der skal overtage vores jordklode. Hvis vi skal ændre vores adfærd og holdning i forhold til jordens ressourcer, og det skal vi, så skal vi starte med vores børn.

Lille Værløse har som den første skole i Furesø Kommune fået indført affaldssortering i skoleklasser og gangarealer. Projektet handler om at lære eleverne at passe bedre på miljøet. Det er et pilotprojekt, der skal indsamle erfaringer om adfærd, kommunikation, beholdertyper og fraktioner til udrulning på resten af kommunens skoler.

Vi undersøgte derfor adfærd og holdninger til affaldssortering hos elever fra både ind-, mellem- og udskolingstrinnet, og vi gjorde mange spændende opdagelser. Ved hjælp af både spørgeskemaer, interviews og observationer fandt vi ud af, at eleverne ved overraskende meget om affaldssortering – også de helt unge elever. Vi fandt også ud af, at børnene er glade for sorteringen, og at det giver mening af skræddersy piktogrammerne på affaldsbeholderne efter børnenes skrald – f.eks. madpakkepapir, mælkekartoner osv.

Undersøgelsen viste også, at procentdelen for fejlsortering var ganske lav, og at de typiske fejl ikke skyldes manglende viden, men andre barrierer. Endelig viste undersøgelsen, at man er nødt til at medtænke dukse-ordningen. Det er bl.a. vigtigt, at beholderne er nemme at transportere ud til affaldscontainerne, der på samme måde skal være nemme at aflæse, så skraldet til sidst ender, hvor det skal.

Projektet har også fanget TV2’s interesse, idet politikere diskuterer, hvorvidt og hvordan klimaet skal på skoleskemaet. Se udsendelsen fra TV2 Nyhederne her. Derudover er projektet en vigtig del i at udrulle affaldssortering på kommunale ejendomme.

KUNNE DU TÆNKE DIG AT VIDE MERE
Om affaldssortering på skoler, og hvordan man kommer i gang? Så kontakt Kristoffer på kr@naboskab.dk eller tlf. 28 11 75 96.