Mere bæredygtighed i INTERSPORTS butikker

Vi har hjulpet INTERSPORT Group Danmark A/S og The Athlete’s Foot Danmark med udviklingen af bæredygtige tiltag for at styrke virksomhedens miljø- og samfundsansvar og dels for at fremtidssikre virksomheden med en bæredygtig udvikling.

 

MINDRE  -  OG MERE MILJØVENLIGT  -  PLASTIK

Som led i INTERSPORTs bæredygtige tiltag har virksomheden valgt først at fokusere på butikkernes forbrug af plastikposer. Men hvilken erstatning for de gratis plastikposer er det bedste for både miljø, kunder og butikker?

Gennem løbende rådgivning og sparring med os i Naboskab, blev det besluttet at indføre kundebetaling på poserne for at reducere det samlede antal plastikposer. Derefter rådgav vi om donation af overskuddet fra posesalg til et bæredygtigt og velgørende formål. Her hjalp vi med at finde de samarbejdspartnere, der bedst kunne bidrage til formålet.

Derefter skulle vi sammen finde den mest bæredygtige pose. Her hjalp vi i Naboskab med CO2-beregninger og afsøgning af markedet for at finde den bedst mulige pose. Resultatet blev en pose i 90 % genanvendt plastik.

 

HELT KONKRET HAR VI:

 1. Fundet samarbejdspartnere:
  Vi har a
  fsøgt markedet og indgået dialog for at finde den bedste samarbejdspartnere og de bedste projekter til plantning af skov og træer. 
 2. Udregnet CO2 for pose-alternativer:
  Vi har sammenlignet forskellige CO2-aftryk ved forskellige typer poser for at finde frem til at alternativ der på nuværende tidspunkt er bedst.
   
 3. Rådgivet om kommunikation:
  Rådgivet omkring kommunikation og adfærd i forhold til at udbrede det nye tiltag til både Intersports medarbejdere og kunder.

 

RESULTATET: FÆRRE PLASTIKPOSER & FLERE TRÆER

Projektet har indtil videre medført en 60 % reduktion af brugen af plastikposer i butikkerne og er blev taget godt imod af både kunder og medarbejdere. Derudover har projektet medført, at der indtil videre vil blive plantet hele 2.500 træer hos en samarbejdspartner. Dette er dog kun begyndelsen og målet er at plante mindst 10.000 træer.

 

POSEN ER BLOT BEGYNDELSEN

For INTERSPORT var plastikposen et godt sted at starte. Det var en lavthængende frugt, der kunne implementeres forholdsvist hurtigt, uden store omkostninger og med umiddelbare miljømæssige effekter. Og så sender den et budskab til kunden - om Intersports bæredygtige profil og om at bruge poserne igen og igen. 

 

VI ARBEJDER MED FN’s VERDENSMÅL – for bæredygtig udvikling

 

 

 

 

 

Delmål 12.2: Brug og håndter naturressourcer bæredygtigt
Delmål 12.5: Reducer affaldsmængden betydeligt
Delmål 12.6: Opfordr virksomheder til at agere bæredygtigt

Delmål 17.17: Tilskynd til effektive partnerskaber

 

VIL DU HØRE NÆRMERE?
... Om det konkrete projekt eller vores arbejde med grøn forretningsudvikling generelt? Så kontakt partner og medstifter Kristoffer Ravnbøl (M: +45 28 11 75 96).