Idrættens store potentiale i den grønne omstilling

Med omkring to millioner medlemmer har danske idrætsforeninger et stort potentiale i den grønne omstilling. Med afsæt i FN's verdensmål har Danmarks Idrætsforbund nedsat en ekstern arbejdsgruppe som skal understøtte danske idrætsforeninger i at mindske deres klimaaftryk. Sammen med anbefalingerne fra arbejdsgruppen er Naboskabs forundersøgelse første skridt på vejen mod et mere bæredygtigt foreningsliv i Danmark.

 

 

CO2-beregninger i fire foreninger

Formålet med undersøgelsen er at give indblik i CO2-aftrykket fordelt på forskellige foreningstyper, samt at kortlægge praktiske barrierer for klimavenlig adfærd i foreningerne. Vi har undersøgt og indhentet data fra fire forskellige typer foreninger.

Gennem kvalitative metoder og CO2-beregninger har vi undersøgt udfordringer og muligheder for mere klimavenlige tiltag i alle fire foreninger. Undersøgelsen er fordelt på temaerne transport, forbrug, indkøb og affald.

 

Det fandt vi ud af

Vores undersøgelse viste bl.a., at bæredygtighed kun i begrænset omfang er på dagsordenen i foreningerne, samt at affaldssortering for medlemmer og brugere er begrænset. Derudover fandt vi, at alle foreninger prøver at holde deres forbrug nede og forsøger at lave samkørsel, men at det i praksis opleves som bøvlet og derfor sjældent sker. På baggrund af forundersøgelsen har vi udarbejdet en række anbefalinger, der skal understøtte grønne tiltag i dansk foreningsidræt.

 

 

Vil du høre mere?

... Om det konkrete projekt eller vores arbejde med grøn omstilling og CO2-beregninger mere generelt? Så ring til projektleder Jonathan Jakobsson (+45 29 21 80 98) eller partner og medstifter, Kristoffer Ravnbøl (M: +45 28 11 75 96). 

 

VI ARBEJDER MED FN’s VERDENSMÅL - for bæredygtig udvikling

 

 

 

 

 

 

Delmål 11.6: Minimer byernes miljøpåvirkning

Delmål 13.3: Opbyg viden og kapacitet til at imødegå klimaforandringer