Hvordan kan Eremitageløbet gøres til et mere bæredygtigt event?

Eremitageløbet er landets anden største enkeltdags motionsløb og ønsker at gøre bæredygtighed til en integreret del af deres planlægning, afvikling og image. Vi har derfor undersøgt, hvordan Eremitageløbet kan reducere deres CO2-aftryk.

 

 

Mindre udledning, mere bæredygtighed

Eremitageløber strækker sig 13 km gennem Dyrehaven og har årligt omkring 17.000 deltagere. Der bruges derfor mange ressourcer for at afvikle eventet, og Eremitageløbet har derfor bedt Naboskab om at undersøge, hvor de kan justere for at bruge færre ressourcer og dermed udlede mindre CO2, da de gerne vil skabe et mere klimavenligt motionsløb.

 

Hvor skal der ske ændringer?

For at forstå hvor Eremitageløbet kan sætte ind for at reducere deres CO2-aftryk, har vi indhentet data fra deres væsentligste udledningskilder og dykket ned i særlige relevante beregninger. På den måde kunne vi beregne deres nuværende CO2-aftryk og finde frem til deres største udfordringer og dermed kortlægge deres væsentligste udledningskilder. Disse blev brugt som baseline. Ud fra den kunne vi udpege og prioritere bæredytige indsatser på kort og lang sigt.

 

 

Vil du høre mere?

... Om det konkrete projekt eller vores arbejde med bæredygtige events og CO2-beregninger? Så ring til projektleder Jonathan Jakobsson på tlf. 29 21 80 98 eller skriv en mail til ham på jo@naboskab.dk.

 

VI ARBEJDER MED FN's VERDENSMÅL – for bæredygtig udvikling

 

 

 

 

 

Delmål 12.2: Brug og håndter naturressourcer bæredygtigt

Delmål 12.5: Reducer affaldsmængden betydeligt

Delmål 17.17: Tilskynd til effektive partnerskaber