Hvordan kan cirkulære forretningsmodeller se ud - og hvordan implementeres de?

Naboskab har i projektet Bæredygtig Bundlinje 2.0 gennemført 14 rådgivningsforløb med små og mellemstore virksomheder fra januar 2021 til august 2022. Projektet er støttet af EU’s Regionalfond og Region Hovedstaden, og fokus for alle forløb er genbrug, genanvendelse eller affaldsforebyggelse.

Du kan læse hele rapporten her

 

 

 

Hvem har vi rådgivet?
Vi har under projektet rådgivet alt fra golfklubber og tømrervirksomheder til konferencecentre, hoteller og pølsevogns-udlejere. Virksomhederne har alle fået lavet en cirkulær forretningsplan med CO2-beregninger, oversigt over økonomiske investeringer samt en implementeringsplan.  

 

Hvad har vi gjort?
Hvert forløb er startet med et besøg hos virksomhederne for at komme til enighed om fokus for projektet og for at gennemgå deres faciliteter samt aktuelle ressourceforbrug og affaldshåndtering. Herefter har virksomhederne fremsendt data til at udregne klimaeffekter samt økonomiske besparelser og omkostninger ved implementering af forretningsplanen. Vi har på den baggrund givet en række anbefalinger til det videre arbejde med at sikre indfrielse af de miljø- og forretningsmæssige potentialer.

 

Hvad har det handlet om?

Ni forløb har handlet om sortering og genanvendelse, og hvordan virksomhederne kan leve op til Affaldsbekendtgørelsen, der betyder, at virksomheder skal sortere husholdningslignende affald i op til 10 fraktioner ved udgangen af 2022. De øvrige fem forløb har grebet fat om genbrug og affaldsforebyggelse, herunder udfasning af engangsservice samt afsætning af overskudsmaterialer fra produktionen. Alle forløb har fokuseret på, hvordan virksomhederne kan forankre ændringerne i hverdagen og sikre de nødvendige adfærdsændringer.

 

Mange bække små...

… Gør i sandhed en stor å! Gennem de 14 forløb har vi i alt kunne pege på besparelsespotentialer på ca. 540 tons CO2e. Det svarer til godt 31 danskeres årlige klimaaftryk - alt inklusivt!

 

 

Vil du høre mere?

... Om det konkrete projekt eller vores arbejde med cirkulære forretningsmodeller generelt? Så ring til projektleder Jonathan Jakobsson på  29 21 80 98 eller skriv en mail til ham på jo@naboskab.dk. 

 

VI ARBEJDER MED FN's VERDENSMÅL – for bæredygtig udvikling

 

 

 

 

 

 

 

Delmål 9.4: Opgrader alle industrier og infrastrukturer for bæredygtighed

Delmål 12.2: Brug og håndter naturressourcer bæredygtigt

Delmål 12.5: Reducer affaldsmængden betydeligt

Delmål 12.6: Opfordr virksomheder til at agere bæredygtigt

Delmål 12.8: Udbred forståelse for bæredygtig livsstil

Delmål 17.17: Tilskynd til effektive partnerskaber