Hvordan etablerer man grønne nabofællesskaber i grå boligforeninger?

Grøn omstilling handler ikke kun om individuel adfærd og teknologiske fiks - det handler også om social omstilling. Forskning har vist, at medlemmer af grønne nabofællesskaber har et markant lavere CO2-aftryk end det danske gennemsnit, og at netop fællesskabet spiller en afgørende rolle for beboeres motivation og engagement i forhold til at handle bæredygtigt.

 

I dette projekt undersøger vi derfor, i samarbejde med Antropologisk Institut ved Københavns Universitet, Bofællesskab.dk og Omstilling Nu, hvordan gode erfaringer fra grønne nabofællesskaber kan overføres og skaleres til andre former for boligfællesskaber. Projektet er støttet af VELUX-fonden og løber i tre år fra 2022-2024. 

 

 

Naboskabs rolle i projektet
Naboskab har i projektet primært fokus på at undersøge organisatoriske barrierer, og udvikle specifikke redskaber til kommuner og boligforeninger, der kan bruges til at understøtte etablering, transformation og vedligeholdelse af grønne nabofællesskaber. Vi samarbejder derfor med en lang række praktikere herunder kommuner, boligorganisationer og andre relevante aktører fra boligsektoren om at forsøge at knække koden bag skabelsen af levedygtige, grønne fællesskaber.

 

Metode
Projektet forløber over flere faser. I fase 1 indsamles og analyseres viden og erfaringer fra en bred række cases. På baggrund heraf arbejdes med design og udvikling af redskaber. I fase 2 afprøves og justeres redskaberne med udgangspunkt i 3 kernecases: Tingbjerg, Hvalsø og Vinge. I fase 3 arbejdes med formidling af resultater og opskalering. Målet er at i alt 100 nye grønne fællesskaber etableres eller transformeres i løbet af projektet.  For at sikre at projektet hele vejen igennem er forankret i praksis, afholdes hvert halve år Solution Labs, hvor de foreløbige resultater deles med vores praksispartnere, og hvor vi sammen videreudvikler på redskaberne gennem workshops og erfaringsdeling.

 

Resultat

Projektets resultater offentliggøres løbende på SAMSKABs hjemmeside, som du kan finder her

 

 

Vil du høre mere?

... Om det konkrete projekt eller vores arbejde med grønne fællesskaber generelt? Så ring til projektleder og antropolog Ninna Frandsen Thorup (+45 28 93 54 20) eller partner og medstifter, Kristoffer Ravnbøl (+45 28 11 75 96). 

 

VI ARBEJDER MED FN's VERDENSMÅL – for bæredygtig udvikling

 

 

 

 

 

 

Delmål 11.3: Gør byerne inkluderende og bæredygtige

Delmål 11.6: Minimer byernes miljøpåvirkning

Delmål 12.8: Udbred forståelse for bæredygtig livsstil

Delmål 13.2: Indbyg klimaindsatser i politiske beslutninger og planlægning

Delmål 17.17: Tilskynd til effektive partnerskaber