Hvordan engageres beboere til at deltage i forsøg om affaldssortering?

Frederiksberg Kommune vil gennem projektet ‘Sammen om skraldet’ øge sorteringen blandt kommunens beboere. For at gøre dette kører de bl.a. et forsøg, hvor beboere i udvalgte ejendomme skal registrere, hvor mange restaffaldsposer de producerer i løbet af en måned. I samme måned får beboerne løbende inspirationsmateriale til at øge sortering, og der fjernes en beholder til restaffald i gården.

 

Det er ikke alle beboere, der deltager i forsøget. Frederiksberg Kommune er derfor interesseret i at få mere at vide om disse beboere: Hvem er de? Hvordan er deres sorteringsvaner? Hvorfor deltager de ikke? Hvordan fanger man deres opmærksomhed? Og får de noget ud af, at forsøget kører, selvom de ikke deltager?

 

 

Lad os snakke lidt om affald

For at få svar på dette påbegyndte vi en undersøgelse blandt de ikke-deltagende beboere. Vi startede med at udsende et digitalt spørgeskema til beboerne for at få brede og kvantificerbare data om, hvilke årsager der gjorde, at de ikke deltog. Samtidigt giver denne kvantitative metode også mulighed for at spotte interessante tendenser og evt. sammenhængene mellem køn, alder, lejlighedsstørrelse, husstandssammensætning og lignende. Herefter har vi haft samtaler med en række beboere, både gennem mini- og dybdegående interviews, for at få nogle mere uddybende svar på, hvorfor de ikke deltog. Vi har også fået indblik i beboernes sorteringsvaner og -systemer, hvad de generelt synes om at sortere affald, og hvad der kan motivere dem til at deltage i et affaldssorteringsforsøg.

 

Der skal lige lidt ekstra hjælp til
Selvom de ikke deltog i forsøget, synes beboerne stadig, at det er vigtigt at affaldssortere, og de sorterer også deres affald i nogen grad - også dem der synes, det er upraktisk i deres lille køkken. Årsagerne til at de ikke deltog varierer, men de primære årsager er, at beboerne glemte at aflevere deres seddel med registreringer til sidst i forsøget, at de fandt registreringen for besværlig, når de nu allerede sorterer, og at de af forskellige grunde ikke havde tiden til at deltage. Med lidt få justeringer, såsom påmindelser og fleksibilitet, vil det være muligt at få flere beboere med i forsøget.

Der er altså et potentiale for at engagere flere beboere i forsøget fremover og øge affaldssorteringen blandt beboerne i Frederiksberg Kommune.

 

 

Vil du høre mere?

... Om det konkrete projekt eller vores arbejde med affaldssortering generelt? Så ring til projektleder Ninna Thorup (M: +45 28 93 54 20) eller partner og medstifter, Hanne Hjort (M: +45 81 52 32 81). 

 

VI ARBEJDER MED FN's VERDENSMÅL – for bæredygtig udvikling

 

 

 

 

 

 

Delmål 12.5: Reducer affaldsmængden betydeligt