Hvordan dialogen og samspillet mellem borgere og renovationsmedarbejdere kan styrket og udvikles

Hvor affaldsindsamling tidligere var en hård, men relativt simpel opgave, stiller arbejdet i dag nye krav til medarbejderens kompetencer indenfor service og dialog med borgerne. Som et led i den grønne omstilling på affaldsområdet er det derfor vigtigt, at renovationsmedarbejderens rolle bliver løftet og gentænkt som mere end en praktisk funktion. Fremtidens renovationsmedarbejder er nemlig et uundværligt led i den cirkulære økonomi.

 

 

Fremfærd er et igangværende 1 årig projekt, som skal skabe opmærksomhed på renovationsmedarbejderens vigtige rolle i omstillingen til cirkulær økonomi. I forbindelse med projektet skal vi skabe og teste nye ideer via inddragelse af centrale aktører i 2-5 kommuner. Projektets formål er at undersøge, hvordan samspillet mellem renovationsmedarbejdere og borgere kan styrkes i forhold til indsamling og sortering af de nye affaldsfraktioner. 

 

SÅDAN GØR VI

Projektet vil gennem en ideudviklingsfase, en testfase og en evalueringsfase resultere i, at nedenstående aktiviteter bliver gennemført:  

  • 2-5 kommuner og affaldsselskaber udvælges til at deltage i inddragelsesprocessen
  • En forundersøgelse med kvalitative interviews udføres
  • Lokale idéudviklingsworkshops afholdes i hver af de udvalgte kommuner. Her inddrages lokale borgere, renovationsmedarbejdere og andre relevante aktører
  • Forandringsprojekter igangsættes på baggrund af workshoppene 
  • Evaluering og effektmåling af forandringsprojekterne

 

Projektet forventes at slutte i september 2022

 

Vil du høre mere?

... Om det konkrete projekt eller vores arbejde med affald og cirkulær økonomi generelt? Så ring til projektleder Jonathan Jakobsson (+45 29 21 80 98) eller partner og medstifter, Kristoffer Ravnbøl (+45 28 11 75 96). 

 

 

VI ARBEJDER MED FN’s VERDENSMÅL - for bæredygtig udvikling

 

 

 

 

 

Delmål 12.2: Brug og håndter naturressourcer bæredygtigt

Delmål 12.5: Reducer affaldsmængden betydeligt

Delmål 12.8: Udbred forståelse for bæredygtig livsstil