CIRKULÆR ØKONOMI OG AFFALD I HVERDAGEN - ADFÆRDSANALYSE

 

AMBITIØSE MÅL KRÆVER NYE TILTAG 
Der er stort fokus på ressourcer, affald og cirkulær økonomi. Både på europæisk og nationalt plan forventes det, at der kommer nye ambitiøse målsætninger for op mod 65-70 % genanvendelse af det kommunale affald. For at nå disse mål, skal der på kommunalt plan igangsættes nye tiltag, der kan understøtter borgerne i nemt at sortere i forskellige fraktioner.

 

INDSIGTER TIL NY AFFALDSPLAN 
Københavns Kommune har i forbindelse med udarbejdelsen af deres Ressource- og Affaldsplan for 2019-2024 efterspurgt viden om københavnernes adfærd og hverdagsflow. Indsigterne i københavnernes hverdagspraksis skal understøtte udviklingen og prioriteringen af indsatser, der øge genbrug og genanvendelse, og fremme dele, leje- og bytteordninger.

 

 

STOR UNDERSØGELSE AF BORGERNES ADFÆRD
Naboskab planlagde og udførte i denne forbindelse en omfattende brugerundersøgelse og adfærdsanalyse, der havde til formål at øge kommunens viden om borgernes hverdag i henhold til affald: Hvad gør det let for borgerne, når der skal affaldssorteres, og hvad gør det nemt at deltage i cirkulær økonomi. Der blev indsamlet 602 spørgeskemabesvarelser, foretaget 40 korte interview og 15 længerevarende interviews. Undersøgelserne fandt sted ude i byrummet, i borgernes hjem, på genbrugsstationer og nærgenbrugsstationer.

 

ANBEFALINGER TIL AFFALDSSORTERING OG GENBRUG
Resultaterne blev opsamlet i en rapport og i en PowerPoint-præsentation. Rapporten havde anbefalinger til, hvordan Københavns Kommune kan øge borgernes deltagelse i affaldssortering samt i cirkulære aktiviteter. Med disse indsigter og anbefalinger kan kommunen være med til at nå de ambitiøse mål for genanvendelse og genbrug, der bliver stillet krav til fremover.

 

VI ARBEJDER MED FN’s VERDENSMÅL – for bæredygtig udvikling

 

 

 

 

Delmål 11.6: Minimer byernes miljøpåvirkning
Delmål 12.2: Brug og håndter naturressourcer bæredygtigt
Delmål 13.2: Indbyg klimaindsatser i politiske beslutninger og planlægning
Delmål 13.3: Opbyg viden og kapacitet til at imødegå klimaforandringer

VIL DU HØRE NÆRMERE?

Om det konkrete projekt eller vores arbejde med adfærdsanalyser generelt? Så ring eller skriv til partner og medstifter Kristoffer Ravnbøl (+45 28 11 75 96, kr@naboskab.dk).