Netværksanalyse og evaluering af Guldminen

FRA AFFALD TIL FORRETNING
Hvordan kan genbrugsstationer arbejde med ressourcer fremfor affald? Og hvordan kan man inddrage lokale iværksættere i at tage del i udviklingen mod mere direkte genbrug? Guldminen er et genbrugseksperiment og et samarbejde mellem Københavns Kommune, Amager Ressource Center og 12 iværksætterprojekter. Iværksætterne kaldes guldgravere og skal omsætte affald til bæredygtig forretning. Projekt Guldminens formål er at skabe viden, indsigter og erfaringer, der skal indgå i udviklingen af en ny genbrugsstation på Sydhavnstippen - en prototype for fremtidens genbrugsstation.
 
KORTLÆGNING AF NETVÆRK OG MULIGHEDER
Naboskab har foretaget en netværkskortlægning af guldgraverne, herunder offentlige og private kunder, samarbejdspartnere og leverandører. Netværket er blevet kortlagt gennem en række kvalitative interviews, deltagelse og observationer i Guldminen. På den baggrund har Naboskab udarbejdet 14 forskellige netværkskort til guldgraverne og Guldminen. 
 
HJÆLP TIL AT UDVIKLE AFFALDS FORRETNING
Kortlægningen illustrerer Guldminens egentlige omfang ved at tydeliggøre forbindelser mellem guldgraverne og samarbejdspartnere, iværksættere, ildsjæle, organisationer, offentlige institutioner, virksomheder og kunder. Netværkskortlægningen indgår i en større evaluering af Guldminen, der nu bruges i udviklingen af fremtidens genbrugsstationer.
 
VI ARBEJDER MED FN’s VERDENSMÅL – for bæredygtig udvikling

 

 

 

 

Delmål 11.6: Hjælpe iværksættere med at omdanner affald til ressourcer. Det reducere den negative miljøbelastning pr. indbygger - herunder særligt i forhold til affaldsforvaltning.
Delmål 12.2: Hjælp til at integrere  virksomheder i partnerskaber for bæredygtig forvaltning og udnyttelse af ressourcer. Øger viden om hvordan virksomheder motiveres og inddrages i at tænke cirkulært i deres produktionskæder.

VIL DU HØRE NÆRMERE?
Om det konkrete projekt eller vores arbejde med evalueringer og netværkskortlægning? Så ring til direktør Kristoffer Ravnbøl (M: +45 28 11 75 96).