INSPIRATIONSTUR OG CØ-WORKSHOP

Göteborg kommune arbejder på en lang række innovative og nyskabende projekter inden for cirkulære økonomi. Som del af kommunens arbejde på området blev afdelingen for cirkulær økonomi sendt til København på inspirationstur. Her stod Naboskab for at vise dem rundt i København og fremvise nogle af byens innovative projekter. Herunder blev CØ-entusiasterne fra Göteborg Kommune inspireret af Naboskabs egne naboskabe, bytteskabe samt den succesfulde byttestation på Vesterbro.

Foruden inspirationsturen i København faciliterede Naboskab også en workshop med deltagerne. Målet var at bygge bro mellem de innovative indsatser i Göteborg og København. Herunder var det vigtigt for deltagerne at forstå de forskellige kontekster Danmark og Sverige imellem. Resultatet blev en begivenhedsrig dag med masser inspiration, nye idéer og fortsat samarbejde mellem Naboskab og Göteborgs afdeling for cirkulær økonomi.

VI ARBEJDER MED FN’s VERDENSMÅL – for bæredygtig udvikling


 

 

 

 

Delmål 11.6: Inspirationstur og workshop har inspireret til, hvordan Göteborg Kommune kan reducere den negative miljøbelastning pr. indbygger - herunder særligt i forhold til affald og direkte genbrug
Delmål 12.2: Inspiration til, hvordan Göteborg Kommune kan blive bedre til bæredygtighed og udnytte ressourcerne.
Delmål 13.3: Inspirationstur og workshop har bidraget til at øge den menneskelige og institutionelle kapacitet i forhold til modvirkning og skadesbegrænsning af klimaforandringer.

VIL DU HØRE NÆRMERE?
Om det konkrete projekt eller vores arbejde med oplæg, workshops og inspirationsture? Så ring til direktør Kristoffer Ravnbøl (M: +45 28 11 75 96).