God klima-samvittighed på HAVEN Festival

God klima-samvittighed på HAVEN Festival

De seneste år har der været et stigende fokus på de miljømæssige konsekvenser ved forbrug og produktion af engangsplast. Flere organisationer og kommuner tager initiativer imod brugen af denne type plast, og på EU-plan har Europakommissionen foreslået et direkte forbud mod plast i produkter som bestik, tallerkener og sugerør. I august tog Københavns Kommune og HAVEN Festival også et skridt mod at reducere brugen af engangsplast. På festivalen fik man serveret sin øl eller drink i genbrugelige krus, så den kunne nydes med god klimasamvittighed.
 
Festival er ikke lig med hundrede tusinde ølkrus og 500 års aftryk på miljøet
Som et forsøgsprojekt havde HAVEN i år, i samarbejde med Københavns Kommune, indført genbrugelige krus til øl og drinks i stedet for tynde engangskrus af plast, der produceres på fem sekunder, bruges i fem minutter og er 500 år om at blive nedbrudt. Genbrugskrusene, derimod, er lavet af kvalitetsplast, så de kan vaskes og genbruges op til 200 gange. Det gør dem langt mere miljøvenlige end de tynde engangskrus. Alene på HAVEN Festival, der har omkring 10.000 deltagere, forventes det, at genbrugskrusene skåner miljøet for belastningen af op mod 100.000 engangskrus.

Det er ikke plastproduktionen, men plasthåndteringen der skaber problemer
Måske har du hørt det før. At fremstillingen af plastikposer belaster miljøet langt mindre end fremstillingen af papirposer eller muleposer. Sagen er den, at det ikke er selve plastproduktionen, der får miljøaktivister til at vælge plastik som syndebuk. En af de største miljømæssige konsekvenser ved engangsplast er, at det ofte ender i naturen og ødelægger natur- og dyreliv. Ifølge EU-kommissionen består 80 pct. af alt havaffald af plastik, og hvis udviklingen fortsætter som nu, vil der i 2050 være mere plastik end fisk i havene. Selv hvis plastik smides i skraldespanden, bliver det kørt til forbrænding og udleder CO2. Det er trods alt bedre end deponering, hvor affald begraves under jorden, og langt bedre end at plastik ender på land eller i vand. Men den bedste løsning er at mindske mængden af plastaffald.
 
EU har forstået det. Frankrig har forstået det. Selv Føtex har forstået det.
EU-kommissionen har i maj 2018 fremsat forslag om helt at forbyde plast i produktionen af visse produkter, herunder bestik, tallerkener og sugerør, samt at indføre et mål for reduktion af fødevarebeholdere og krus af plast. Hvis forslaget godkendes, vil det kræve nytænkning af engangsservice, ikke mindst i festival- og eventbranchen, som er storforbrugere af engangsplast. Denne udvikling er allerede i gang, men Danmark halter bagud. Allerede i juli 2016 forbød Frankrig butikker at sælge og udlevere engangsplastikposer, og fra januar 2020 forbydes alt engangsservice af plastik. Også lande som Indien, Rwanda og Kenya har indført forbud mod plastikposer, fordi det skaber problemer med tilstoppede kloakker og luftforurening fra affaldsafbrænding. Og i England har mere end 60 festivaler skrevet under på at droppe engangsplast i 2021.

Herhjemme har Jelling Musikfestival brugt genbrugskrus siden 2014 og Føtex har besluttet at droppe salget af engangsplastservice fra 2019. Med HAVEN Festival som pilotprojekt er også Københavns Kommune frontløber mod reduktion af engangsplast i Danmark. Projektet skal med Naboskabs brugeranalyse og en livscyklusrapport være med til at udbrede bæredygtighed og genbrug ved københavnske events.
 
Det handler om adfærdsændringer og gode alternativer
Vi kan ikke forvente, at alle sætter sig ind i plastikkens konsekvenser for miljøet og straks ændrer adfærd. Det kræver gode alternativer at ændre eksisterende vaner, og i en travl hverdag vil de fleste mennesker vælge den nemmeste løsning. Derfor skal vi arbejde mod alternativer, som gør det gode valg til det nemme valg. Det skal fortsat være let at holde børnefødselsdag, lave picnic og tage på festival.

I Naboskab undersøger vi hvilke barrierer, der er i forbindelse med at træffe de gode valg og udarbejder konkrete forslag til bæredygtige initiativer. På HAVEN Festival undersøgte vi krusenes brugervenlighed og hvordan, de blev taget imod af gæsterne. Det kan du læse mere om her på siden, så snart rapportens resultater er offentliggjorte.
 
Københavns Kommune skal være CO2-neutral og førende inden for cirkulær økonomi
HAVEN-projektet er et skridt i retning mod Københavns Kommunes mål om i 2020 at være CO2-neutral og førende inden for cirkulær økonomi. Det er et nødvendigt skridt mod bevarelse af jordklodens ressourcer, som vi i Naboskab er stolte af at hjælpe på vej.