Antropologisk borgerinddragelse om fremtidens affaldsløsninger, services og forebyggelse af affald

Naboskab har hjulpet Gentofte Kommune med borgerinddragelse til kommunens nye Affaldsplan 2021-2032, der specifikt har til formål at bidrage til en cirkulær økonomi ved at nedbringe mængden af storskrald og affald, samt at øge graden af sortering, genanvendelse og genbrug.

 

 

Borgerinddragelse i en Corona-tid

Borgerinddragelsen er udført under corona-nedlukningen i foråret 2021. I stedet for klassiske borgermøder har vi derfor indsamlet indsigter fra i alt 102 borgere gennem interaktive opslag, photovoice, telefonsamtaler, digitale interviews og et online-fokusgruppeinterview med en lokal forening. Det digitale format har sikret, at alle borgere har haft mulighed for at blive hørt og har givet os indblik i borgernes hverdag og udfordringer med affald i en tid hvor fysiske besøg ikke har været hensigtsmæssige. Vi har desuden suppleret de digitale metoder med en tur i felten, hvor vi har deltaget i renovationsarbejdernes arbejde med indsamling af storskrald. Helt konkret har vi brugt følgende metoder:

  1. Dybdegående forløb bestående af interview og photovoice med i alt 40 borgere i villaer og etageejendomme
  2. Dialog mellem borgere og kommune (gennem kommunens sociale medier, hjemmeside og telefonsamtaler)
  3. Fokusgruppe med grøn forening i Gentofte Kommune
  4. Observation af indsamling af storskrald

 

Inddragelse øger engagement - og dermed sortering

I undersøgelsen udtrykker borgerne meget høj tilfredshed med kommunens affaldsløsninger. Flere mener, at kommunen allerede er langt på affaldsområdet, men forventer også, at kommunen stiler efter at være de bedste på området. Med borgerinddragelsen er det blevet særlig tydeligt, at borgerne i Gentofte Kommune er glade for at blive hørt. Inddragelsen af borgerne giver dem en følelse af ejerskab og indflydelse, hvilket kan styrke engagementet i forhold til den nye affaldsplan. Derfor er en af de generelle anbefalinger herfra at inddrage borgerne - ikke kun før en ny affaldsplan, men også under og efter udrulningen af planen. 

 

 

En affaldsplan der afspejler borgerne

På baggrund af den digitale borgerinddragelse og observationerne har vi udarbejdet en række anbefalinger, der skal kvalificere Gentofte Kommunes arbejde med den nye affaldsplan med særligt fokus på øget affaldssortering, bedre storskraldshåndtering og fremme af direkte genbrug. Vores analyse viste fx at borgerne ønskede separate beholdere til pap, og at flere af borgerne troede at storskraldet blev eftersorteret. Anbefalingerne viser vejen til, hvordan kommunen kan få mere og bedre affaldssortering, upcycling og genbrug i fremtiden med afsæt i borgernes ønsker og behov.

Vil du høre mere?

... Om det konkrete projekt eller vores arbejde med affald, borgerinddragelse og kvalitative metoder generelt? Så ring til projektleder og antropolog  Ninna Frandsen Thorup (M: +45 28 93 54 20) eller partner og medstifter, Kristoffer Ravnbøl (M: +45 28 11 75 96). 

 

VI ARBEJDER MED FN’s VERDENSMÅL - for bæredygtig udvikling

 

 

 

 

 

Delmål 12.2: Brug og håndter naturressourcer bæredygtigt

Delmål 12.5: Reducer affaldsmængden betydeligt

Delmål 12.8: Udbred forståelse for bæredygtig livsstil

Delmål 17.17: Tilskynd til effektive partnerskaber