VI UDVIKLER FREMTIDENS GENBRUGSPLADS MED MERE GENBRUG

SÅDAN SKABER VI FREMTIDENS GENBRUGSPLADS MED MEGET MERE GENBRUG

I København er der otte nærgenbrugsstationer, hvor borgere kan indlevere og aftage brugte ting, der er for gode til at smide ud. Dette bidrager til, at mange tons bøger, tøj, køkkenservice, legetøj, møbler m.v. hvert år bliver genbrugt. Men i fremtiden skal vi blive meget bedre til at genbruge meget mere. For at blive klogere på, hvordan vi kan optimere til mere genbrug hjælper vi Københavns Kommune med antropologiske undersøgelser på de otte nærgenbrugsstationer. Formålet er at få indsigt i den værdi, der skabes blandt de nuværende brugere, og forstå hvordan vi engagerer de 90% af københavnerne, der (endnu) ikke benytter en nærgenbrugsstation.
 
HVILKEN VÆRDI HAR BRUGTE TING?

"Det kan godt være, at det her legetøj er brugt for dig, men det er som nyt for mig", siger en kvinde, mens hun kigger efter ting til sin datter i byttecenteret.
 
Gennem interviews og brugerrejser på nærgenbrugsstationerne ser vi, hvad folk sorterer og bytter med hinanden, og hører hvad de tænker om stedet. Vi interviewer også borgere i lokalområdet for at finde ud af, hvor stort et kendskab, der er til stationerne. På den måde får vi indblik i, hvad hver af de otte nærgenbrugsstationer byder på, og hvordan de i fremtiden kan være med til at sikre, at københavnere genbruger meget mere.
 
GENBRUGSVEJLEDERE SKAL VÆRE MED

Genbrugsvejlederne er dem, der driver nærgenbrugsstationerne, men samtidig er de også lokale eksperter med indgående kendskab til brugerne, sortering, genbrug og den generelle drift i dagligdagen. Derfor følger vi genbrugsvejlederne i deres arbejde og interaktion med brugerne. Imens stiller vi spørgsmål til deres praksis, hvad de ser af værdi for brugerne, og hvordan de oplever potentialerne for de fysiske og sociale rammer for fremtidens nærgenbrugsstationer.
 
MERE END BARE AFFALD & GENBRUG 

Nærgenbrugsstationerne er også et socialt mødested for borgere i lokalområdet. Og flere af nærgenbrugsstationerne tilbyder også forskellige aktiviteter såsom et cykelværkssted. Når vi bytter, deler og genbruger er der i høj grad tale om sociale interaktioner og udvekslinger, der ligger dybt i vores menneskelige og sociale DNA. Derfor undersøger vi også, hvilken rolle nærgenbrugsstationerne kan spille som mødested i lokalområdet i samspil med lokale frivillige, ildsjæle, foreninger og virksomheder.

 


Vil du høre mere om brugerundersøgelsen for Københavns Kommune?
Så skriv til projektleder og partner Kristoffer Ravnbøl på kr@naboskab.dk, eller kom forbi til en kop kaffe!