Klima100 projekt - Innovativ Affaldsforebyggelse

"Projektet viser, hvordan ildsjæle og engagerede borgere kan gøre en forskel for hinanden og for Frederiksberg. Resultater er bæredygtighed og fællesskab" (Jørgen Glenthøj, Borgmester i Frederiksberg Kommune).

 
AFFALD OG GENBRUG KRÆVER NYE TILTAG
Affaldssortering i gårdene er et voksende problem for mange kommuner. Udfordringer med forkert affaldshåndtering og store mængder storskrald gør arbejdet med affald besværligt for viceværter og renovationsfolk. Samtidig går mange brugbare og nyttige ressourcer tabt. Fremtidens affaldsløsninger afhænger af ny infrastruktur samt nye vaner, adfærd og opfattelser af affald. Det kræver i høj grad, at vi bliver bedre til at forstå og involvere borgerne i kommunale affaldsløsninger.

 
TESTET NYE LØSNINGER FOR MERE GENBRUG
I et stort partnerskab, støttet af Erhvervsstyrelsen, har Naboskab hjulpet Frederiksberg Kommune med at teste og udvikle nye innovative affaldssløsninger med involvering af borgerne. 
Projektet bestod af 4 forskellige overlappende indsatser, hvor Naboskab har:

  • Opsat, målt og evalueret på brugen af 10 bytteskabe, hvor borgerne kan stille bøger, service,
    tøj, legetøj og andet frem for at smide det ud.
  • Undersøgt og evalueret borgerdrevne indsatser i forhold til affald og genbrug
  • Antropologiske undersøgelser af adfærd og opfattelser ift. affaldssortering og genbrug i boligforeninger
  • Videreudviklet en miljøambassadør-ordning af frivillige ildsjæle, der har udbredt viden om
    bytte-, genbrugs- og miljøindsatsen lokale


 
UDVALGT BLANDT 100 BEDSTE KLIMA KOMMUNE PROJEKTER
Realdania og Sustainia har udvalgt projektet som et af de 100 bedste klimaløsninger blandt kommuner i Danmark. Resultatet af at opsætte bytteskabe i boligforeninger, kombineret med uddannelse af lokale miljøambassadører, viste at der var store CO2-reduktioner i form af mere direkte genbrug frem for nyindkøb. Samtidig viste brugerundersøgelserne, at beboerne i de respektive boligforeninger og boligområder oplevede, at løsningen øgede deres miljøbevidsthed generelt og styrkede deres naboskab. Tænk hvis alle boligselskaber og boligforeninger havde et bytteskab?
 
LÆSE HELE KLIMA100 RAPPORTEN HER
 
 VI ARBEJDER MED FN’s VERDENSMÅL – for bæredygtig udvikling

 

 

 

 


Delmål 11.6:
Minimer byernes miljøpåvirkning

Delmål 12.2: Brug og håndter naturressourcer bæredygtigt
Delmål 12.5: Reducer affaldsmængden betydeligt
Delmål 12.8: Udbred forståelse for bæredygtig livsstil

VIL DU HØRE NÆRMERE?
Om det konkrete projekt eller vores arbejde med udvikling af deleøkonomiske løsninger og inddragelse af frivillige? Så ring til direktør Kristoffer Ravnbøl (M: +45 28 11 75 96)