SÅDAN HJÆLPER VI FREDERIKSBERG MED AT UNDGÅ ENGANGSSERVICE

SÅDAN HJÆLPER VI FREDERIKSBERG MED AT UNDGÅ ENGANGSSERVICE

Frederiksberg Kommune har som den første kommune i Danmark vedtaget at udfase brug af  engangsservice i samtlige af kommunens ca. 200 offentlige institutioner. Det betyder, at institutionerne fra 1. januar 2020 skal bruge flergangsservice i metal, hård plast og porcelæn, der kan vaskes op igen og igen. Projektet er en toårig forsøgsperiode (2020-2021), og Naboskab har stået for en forundersøgelse, der skal sikre, at forsøget kommer godt fra start.

‘FORBUD’ ELLER ‘MILJØFORSØG’? 

Til at starte med anbefalede vi Frederiksberg Kommune at udskifte det planlagte ‘forbud’ med den positive betegnelse ‘miljøforsøg’. Mere præcist navngav vi projektet ‘Miljøforsøg – sammen mod engangsservice’, der skaber positive associationer blandt medarbejderne i institutionerne, som forsøget rammer - og her er tale om alt fra daginstitutioner, skoler og kulturinstitutioner, til rådhuset, hjemmeplejen, idrætsinstitutioner og mange flere. 

VI SÆTTER OS I MEDARBEJDERENS STED

Hvis frasen om at stå sammen ikke skal blive hul, er det vigtigt at forstå og imødekomme nogle af de udfordringer, som forventeligt vil opstå i institutionerne. Derfor har vi kortlagt institutionernes holdninger til overgangen til brug af flergangsservice. Det har vi gjort ved indledningsvist at interviewe medarbejdere fra fem forskellige institutioner om deres tanker, bekymringer og glæder i forbindelse med forsøget. Derefter har vi sendt et spørgeskema af sted til samtlige af kommunens 200 institutioner.

HVAD MENER INSTITUTIONERNE?

Undersøgelsen har givet indsigt i institutionernes forskelligheder - og dermed også forskellige syn på udfordringer, når det kommer til at overgå til flergangsservice. Hele 81% af de institutionelle medarbejdere bakker op om forsøget – hovedsageligt fordi de mener, at det kommer miljøet til gavn. Undersøgelsen afslører samtidig en stolthed blandt medarbejderne over, at de tilhører en kommune, der rykker på den grønne dagsorden. 
 

Kun 6% af undersøgelsens respondenter er utilfredse med forsøget, hovedsageligt fordi de ser udfordringer ved afholdelse af større interne arrangementer eller er bekymrede for opbevaring af flergangsservice. Men heldigvis er der også løsninger.

LÆS RAPPORTEN

“JEG VIL LIGE DELE EN LØSNING”

Sådan sagde en af medarbejder på en skole om projektet. Vedkommende havde nemlig inviteret 1.000 mennesker til gløgg og æbleskiver - uden  brug af engangsservice - og ville gerne fortælle, at det sagtens kan lade sig gøre. Tricket var såre simpelt at tilføje denne lille sætning til invitationen: “Medbring selv kopper og tallerkener til eget brug, så vi undgår engangsservice”.

FREDERIKSBERG, NABOSKAB HEPPER PÅ JER

Projekt “Miljøforsøg - sammen mod engangsservice” er særligt, fordi vi sjældent ser, at en kommune trækker en streg i sandet, som Frederiksberg har gjort det i dette tilfælde. Der er ikke tale om at overgå fra plast til pap, eller fra pap til bambus. Nej, kommunen  vælger at erkende udfordringerne ved ikke at kunne genanvende mere bæredygtige alternativer, og de gør HELT ret i at springe bionedbrydelige plastkrus over og skride til gode gamle kendinge som porcelænskrus, glas i nåh ja… glas, og bestik i metal. 

PROJEKTET ER LANGT FRA SLUT

Over de næste tre år skal vi i Naboskab - i samarbejde med Frederiksberg Kommune - grave ned i institutionernes oplevelse med forsøget, lave spin-off forsøg og forhåbentligt kunne inspirere andre kommuner til lignende tiltag. Vi glæder os!

 


Vil du høre mere om undersøgelsen for Frederiksberg Kommune?
Eller få et smugkig i rapporten? Så skriv til partner Hanne Hjorth på hh@naboskab.dk, eller kom forbi til en kop kaffe!