Få et skræddersyet kursus

Med udgangspunkt i antropologi og adfærdsdesign underviser vi jeres medarbejdere i at bruge kvalitative metoder, lave borgerinddragelse, håndtere konflikter og anvende adfærdsdesign - med andre ord: at forstå, inddrage og påvirke mennesker.

 

Vi former kurserne efter jeres behov med udgangspunkt i jeres hverdag. Vi engagerer med øvelser og workbooks, så den nye viden rodfæster sig og ikke går i glemmebogen.

 

 

” Rigtig god vekselvirkning mellem teori og praksis (...) Antropologien virker som en øjenåbner. Topkarakter!"

Medarbejder fra Regionernes Videncenter for Miljø & Ressourcer 2020

 

 

"Rigtig godt kursus som blev endnu bedre af, at det inddrog vores hverdag"

Medarbejder fra Energinet 2021

Vil I hellere starte med et oplæg eller en workshop?