Evaluering af projekt "Vesterbyt"


HVORDAN FÅR VI FLERE TIL AT GENBRUGE?
Hvordan kan man indsamle og genbruge flere af de ting, vi stiller til storskrald? Og få borgerne med på direkte-genbrugs-bølgen? Med afsæt i Naboskabs erfaringer med fysiske dele-økonomiske platforme i form af naboskabe og bytteskabe, bistod vi Københavns Kommune med at lave en samlet evaluering og brugerundersøgelse af de 3 byttestationer på henholdsvis Sønder boulevard, Lyskovsgade og Vesterbro bibliotek.
 
EVALUERING AF 3 BYTTESTATIONER 
Evalueringen havde til formål at samle erfaringer fra projekt Vesterbyt og måle på de 3 byttestationers succes, og give konkrete anbefalinger til at videreføre arbejdet med byttestationer i København og i andre danske byer. Evalueringen undersøgte brugernes adfærd, opfattelser og brug af byttestationerne. Det komparative fokus på de tre forskellige fysiske byttestationer og deres placering gav os mulighed for at teste, hvad der skaber størst engagement og recirkulation af genbrugsguld. Vi benyttede en række kvalitative metoder som interviews, observationer og deltagelse i bytning. Evalueringen inkluderede brugere og ikke-brugere af byttestationerne, personerne, der har bygget dem, serviceret dem samt projektgruppen bag.
 
VI ARBEJDER MED FN’s VERDENSMÅL – for bæredygtig udvikling

 

 

 

 


Delmål 11.6:
Anbefalinger til, hvordan arbejdet med direkte genbrug kan udvikles og opskaleres i andre byrum. Det fremmer muligheden for at reducere affald og den negative miljøbelastning pr. indbygger.
Delmål 12.2: Bidrager til bæredygtig forvaltning og effektiv udnyttelse af naturressourcer gennem direkte genbrug.
Delmål 12.8: Evalueringen hjælper kommunen med, hvordan de skal kommunikere information og viden om bæredygtig udvikling og livsstil i harmoni med naturen.

VIL DU HØRE NÆRMERE?
Om det konkrete projekt eller vores arbejde med udvikling og evaluering af deleøkonomiske løsninger? Så ring eller skriv til direktør Kristoffer Ravnbøl (M: +45 28 11 75 96, E: kr@naboskab.dk).