Frederiksberg Kommune - Evaluering af bytteskabe


 
EVALUERING I 10 BOLIGFORENINGER 
Naboskab har foretaget en større evaluering af et projekt med bytteskabe kaldet “Innovative Affaldsløsninger” i 10 boligforeninger for Frederiksberg Kommune. Formålet med projektet var at afprøve et partnerskab om affaldsforebyggelse ved at opsætte bytteskabe i 10 boligforeninger. Projektet testede konkrete, affaldsforebyggende løsninger gennem direkte genbrug. Derudover blev der udviklet en miljøambassadørordning bestående af frivillige ildsjæle, der skulle stå for service.
 
KOMBINATION AF INTERVIEW, OBSERVATION OG SURVEY
Evalueringen af projektet har bestået af 5 kvalitative dybdegående interviews med miljøambassadørerne i boligforeningerne, 20 etnoraid interviews med beboere, et spørgeskema sendt ud til alle beboere (878 beboere) i de 10 boligforeninger samt observationer af de 9 tilbageværende bytteskabe. Det overordnede formål med evalueringen har været at indsamle viden fra de 9 boligforeninger, der stadig har bytteskabe.
 

 
BYTTESKABE BLIVER BRUGT MEGET
Hovedkonklusionen er, at bytteskabene i høj grad er blevet brugt af beboerne. Hele 82 pct. af de adspurgte beboere i spørgeskemaet svarede, at de har brugt bytteskabet. 72 pct. af beboerne er glade og tilfredse med ordningen, hovedsageligt fordi de går ind for genbrug. Bytteskabene har samtidig forebygget affald. 55 pct. af beboerne har stillet ting i bytteskabet i stedet for til storskrald, 63 pct. har stillet ting i bytteskabet i stedet for at smide det til genanvendelse, og 38 pct. har gjort fund i bytteskabet, der har erstattet et nyindkøb.
 
SOCIALE EFFEKTER
Bytteskabene har også haft en generel positiv effekt på det sociale miljø i boligforeningerne, og de har været med til at skabe dialog mellem naboer. Yderligere er beboerne blevet mere opmærksomme på genbrug, affald og affaldssortering. I nogle boligforeninger har bytteskabet fungeret som en læringsplatform om genbrug for børn, og i andre bruges bytteskabet som en dele-platform mellem beboerne.
 
LÆSE HELE RAPPORTEN HER

 

VI ARBEJDER MED FN’s VERDENSMÅL – for bæredygtig udvikling

 

 

 

 

 

 

Delmål 11.6: Minimer byernes miljøpåvirkning

Delmål 12.2: Brug og håndter naturressourcer bæredygtigt

Delmål 12.5: Reducer affaldsmængden betydeligt

Delmål 12.8: Udbred forståelse for bæredygtig livsstil

 

VIL DU HØRE NÆRMERE?

Om det konkrete projekt eller vores arbejde med cirkulær økonomi og undervisning generelt? Så ring til partner og medstifter Hanne Hjorth (M: + 45 81 52 32 81).